Informace pro cyklisty

V Moving station proběhne diskuse s veřejností k novému cyklogenerelu

3. 2. 2023 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Všem těm, kteří se pohybují po Plzni na kole či jiném prostředku individuální dopravy vlastní silou či s mírnou dopomocí elektrické energie, i těm, kteří o tom do budoucna uvažují, je určena veřejná prezentace s diskusí k novému Generelu cyklistické dopravy v Plzni. Bude se konat ve středu 8. února od 17 hodin v prostorách Moving Station na Jižním předměstí. Veřejnost tak má možnost ovlivnit svými připomínkami důležitý strategický dokument města Plzně.

Setkání navazuje na diskusi o cyklodopravě v květnu 2022 a workshopy se školami realizované v březnu téhož roku. Tato setkání přinesla řadu podnětů a zapojilo se do nich přes dvě stě občanů města.

„Věřím, že spolupráce s veřejností je při přípravě strategických dokumentů města klíčová a je součástí širší demokratických procesů ve společnosti. Na kole jezdí stále více lidí a město by mělo jejich podněty vnímat,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Pokud vás zajímá, jak se má rozvíjet cyklistická doprava a podmínky pro ni v Plzni, přijďte připomínkovat strategický dokument, který ovlivní dopravu v Plzni v dalších letech,“ vyzývá plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková. Návrh představí zástupci Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně. Představení Generelu cyklodopravy a veřejná diskuse se koná v úterý 8. 2. 2023 od 17 hodin v prostoru Moving Station, naproti nádraží Plzeň-Jižní Předměstí, Koperníkova 56 Plzeň. Pro účast na setkání není potřeba se předem registrovat. Předběžný návrh sítě hlavních cyklotras, který bude na místě představen, najdete v  souboru přiloženém pod tímto článkem. Studii mikromobility, kterou Rada města Plzně schválila počátkem tohoto roku si můžete stáhnout pod článkem Studie mikromobility má nastavit pravidla v Plzni. Již radou města schválené subkapitoly nového cyklogenerelu:

1. Kategorizace cyklistických tras a jejich základní parametry

2. Metodika stanovování dopravně-inženýrských opatření pro cyklodopravu (tzv. cykloDIO) na území Statutárního města Plzeň aneb „Manuál plzeňských cykloobjížděk“

3. Pravidla cykloparkování v Plzni aneb „Manuál pro všechny, kteří chtějí vytvářet cykloparkoviště“

pak najdete pod článkem Aktualizace Cyklogenerelu města Plzně

Setkání s veřejností se koná díky projektu Podpora par.ticipace v Plzni, který realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s Johan z.ú. a městem Plzeň. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Připomínky zejména k předběžnému návrhu hlavních tras (ke stažení v příloze tohoto článku) můžete zasílat do 28. února 2023 na email cyklo@plzen.eu

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň