Informace pro cyklisty

Studie mikromobility má nastavit pravidla v Plzni

29. 11. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

V souvislosti s rozvojem elektrokol, elektrokoloběžek, jednokolek a dalších prostředků osobní mobility (tzv. mikromobility), a to zejména v období pandemie nemoci COVID 19, se ukázalo nutností řešit podmínky pro tyto moderní prostředky individuální dopravy. Proto Správa veřejného statku města Plzně zadala na základě výběrového řízení zpracování studie, která měla analyzovat situaci v Plzni a navrhnout potřebné kroky k optimálnímu zvládnutí mikromobility v Plzni. Nyní materiál postupuje projednání v orgánech města Plzně.

Se vzrůstajícím počtem uživatelů prostředků osobní mobility totiž vzrůstá i počet nebezpečných situací a kolizí s chodci i s motorovými vozidly. Trendem posledních let se stávají sdílené prostředky mikromobility, které jsou součástí městem podporovaného systému veřejné dopravy. Nabízí se tak nastavit pravidla co nejdříve, aby se předešlo nepříjemnostem jako v jiných městech, na jejichž území vstoupili provozovatelé sdílených prostředků mikromobility v době, kdy pravidla ještě nebyla nastavena. Studie navrhuje přístup města k provozu sdílených prostředků i těch osobních.

Studie pro řešení mikromobility v Plzni  analyzuje stávající situaci v Plzni a srovnává ji s jinými městy u nás i v zahraničí a na základě již vyzkoušených postupů navrhuje tzv. měkká i tvrdá opatření, která mají pomoci integrovat prostředky mikromobility do dopravy ve městě. Jde zejména o:
- řešení mikromobility ve veřejném prostoru
- integraci mikromobility a veřejné dopravy
- mikromobilitu jako alternativu individuální automobilové dopravy
- pravidla provozování sdílených prostředků mikromobility ve městě
- komunikaci města s veřejností v oblasti mikromobility s vysvětlováním jejích benefitů

Efektivní řešení mikromobility ve městě přispívá nejen lepšímu ovzduší ale při jejím masivnějším rozvoji, ke zrychlení motorové dopravy (ti, co přesednou z aut na kola atd. sníží kongesce).

Město zatím nemá schválený dokument, který by se podrobněji věnoval oblasti mikromobility a hlavně jejím novým dopravním prostředkům. Studie pro řešení mikromobility v Plzni  je v souladu s nyní platnými dokumenty pro řešenou oblast mikromobility, tedy s cyklogenerelem a Plánem udržitelné mobility města Plzně.

Studie byla vytvořena za úzké spolupráce pracovního týmu Technického úřadu MMP, Správy veřejného statku města Plzně, Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Další instituce byly osloveny v průběhu zpracování studie. Zpracovala ji společnost Grand Thornton.

 

Vysvětlení pojmů:
Mikromobilita
– doprava s použitím individuálních dopravních prostředků jako jsou kola, elektrokola, koloběžky, elektrokoloběžky, jednokolky, segwaye, skateboardy a longboardy atp.
Kongesce – dopravní zácpy znemožňující plynulý provoz

Soubory ke stažení:

Město Plzeň