Dopravní průzkumy

Informace o dopravě v Plzni za rok 2022

20. 9. 2023 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

 Vážení čtenáři,

     opět po roce dostáváte do rukou sborník informací o dopravě, tentokrát za rok 2022. Následující stránky Vám poskytnou základní údaje o demografických charakteristikách města, délce a vybavení pozemních komunikací, o zatížení komunikační sítě města Plzně automobilovou dopravou a o systému veřejné dopravy. Popsány jsou úpravy na síti pěších a cyklistických tras, problematika parkování a systém řízení dopravy. Publikace dále podává přehled o vývoji dopravní nehodovosti, informuje o financování dopravy a o rozvoji dopravních staveb.

     V roce 2022 poprvé v historii přesáhnul počet obyvatel s trvalým pobytem ve městě číslo 180 tisíc, konkrétně zde ke konci roku žilo 181 240 osob. Ve stupni automobilizace nastal mírný pokles, nyní máme v okrese Plzeň – město 577 osobních automobilů na 1000 obyvatel. Rok 2022 již tolik nepoznamenaly covidové události, nicméně celkový objem dopravy oproti roku 2021 poklesnul a je nižší proti roku 2019 o 12 procentních bodů, proti roku 2004 (začátek sledování) o 2 procentní body.

     V oblasti tramvajové dopravy se udála významná událost, do majetku PMDP byly předány první dvě obousměrné tříčlánkové tramvaje typu Škoda 40T ForCity. Po delší době jde o zcela nový typ „dlouhých“ tramvají v Plzni, který postupně nahradí starší vysokopodlažní vozy.

     Pokračovala přestavba železničního uzlu Plzeň 5. stavbou (Lobzy – Koterov). Jako náhrada zrušených nástupišť ve stanici Koterov byla otevřena nová zastávka Plzeň – Slovany poblíž křižovatky ulic Částkova a Sušická. Zastávka má lepší návaznosti jak na zástavbu Slovan, tak i na autobusovou a trolejbusovou městskou dopravu.

     Několik významných vylepšení přinesl rok 2022 na poli cyklistické dopravy. Byl postaven nový úsek stezky podél ulice Na Roudné na trase z centra města k Velkému Boleveckému rybníku, rozšířena byla stezka greenway podél řeky Radbuzy na Slovanech, nové stezky pak vznikly mezi Křimicemi a Malesicemi, resp. mezi Újezdem a Červeným Hrádkem.

     Změny nastaly i v oblasti dopravy v klidu, došlo k rozšíření zóny placeného stání C na západním okraji centra a také byla významně rozšířena zóna Petrohrad. Celkem přibylo necelých 1500 placených parkovacích stání, a to znamená zvětšení rozsahu ZPS o více jak 40 %. Na terminálu Bory vzniklo nové záchytné parkoviště systému P+R pro 318 vozidel a koncem roku bylo otevřeno také další parkoviště P+R na náměstí Emila Škody pro 163 vozidel.

     Skupina 9 řízených křižovatek na Lidické, Plaské a Studentské ulici na Severním Předměstí byla vybavena nejmodernější technologií řízení, která umožňuje aktivní komunikaci mezi vozidly a řadiči. Byly také doplněny videodetektory pro lepší detekci jednostopých vozidel v jízdních pruzích na výzvu.

     Pokračovala výstavba západní části městského okruhu, stavba nabyla už téměř finální podoby a připravovala se k otevření začátkem roku 2023. Z dalších komunikačních staveb jmenujme alespoň vybudování okružní křižovatky ulic Edvarda Beneše a Zborovská u Tyršova mostu, které vyřešilo dlouholetý problém kongescí v tomto uzlu.

     Mimo skupinu dopravních staveb byl uveden do zkušebního provozu unikátní projekt doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka, který zahrnuje odběrné místo z řeky Berounky, přečištění vody v nové úpravně vody a její přečerpání do rybníka.

 

Ročenka je určena jednak pro dopravní odborníky, pro které jsou připravena a zpracována především vybraná statistická data, ale přináší také řadu zajímavých informací pro veřejnost. Bližší informace o naší činnosti Vám případně poskytneme na pracovišti Klatovská 10-12 nebo Klatovská 56.


Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.

 Základní ukazatele 
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.
Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
Veřejná doprava
Základní charakteristiky veřejné dopravy, statistika provozu v roce 2022, schéma linek MHD, novinky, realizované stavby a rekonstrukce
Železniční doprava
Informace o dalších fázích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň, zastávka Plzeň-Slovany, modernizace odbavovací budovy Hlavního nádraží v Plzni.
Pěší provoz
Stavby a opatření ke zkvalitnění podmínek pro chodce realizované v roce 2022.
Cyklistická doprava
Popis nově budovaných stezek a objektů pro cyklisty, stavby realizované v roce 2022.

Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, modernizace v roce 2022, přehled používaných technologií, preference MHD. Rozvoj městského kamerového systému.
Zklidňování dopravy
Zóna 30 v centru, kampaň "Všichni jsme chodci".
Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky v roce 2022.
Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených, probíhajících i připravovaných stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
Nestavíme jen komunikace
Informace o akcích provedených na zeleni a parkovém vybavení ve městě.


Zpracovatel ročenky: ing. Monika Klabochová, SVSmP 

Soubory ke stažení:

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2019

3. 9. 2020 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2019 - tradiční souhrn informací o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2020

9. 9. 2021 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2020 - tradiční souhrn informací o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2021

17. 8. 2022 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2021 - tradiční souhrn informací o dopravě v Plzni Více

Město Plzeň