Dopravní průzkumy

Informace o dopravě v Plzni za rok 2021

17. 8. 2022 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

 Vážení čtenáři,

opět po roce dostáváte do rukou sborník informací o dopravě, tentokrát za rok 2021. Následující stránky Vám poskytnou základní údaje o demografických charakteristikách města, délce a vybavení pozemních komunikací, o zatížení komunikační sítě města Plzně automobilovou dopravou a o systému veřejné dopravy. Popsány jsou úpravy na síti pěších a cyklistických tras, problematika parkování a systém řízení dopravy. Publikace dále podává přehled o vývoji dopravní nehodovosti, informuje o financování dopravy a o rozvoji dopravních staveb.

V roce 2021 pokračovaly následky celosvětové pandemie koronaviru, i když v poněkud menší intenzitě než v roce předcházejícím. Některé dopady na dopravní systém jsou popsány v této publikaci. V období jarního lockdownu v březnu 2021 poklesly intenzity automobilové dopravy v průměru na 71 % normálních hodnot a v systému veřejné dopravy došlo k největšímu poklesu počtu přepravených osob rovněž v březnu, a to na 51 %.
.
Z hlediska postupného zklidňování centra města se v roce 2021 uskutečnil velmi významný krok, když Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo o uzavření střední části Americké třídy pro individuální automobilovou dopravu s výjimkou dopravní obsluhy. Auta se přesunula na jiné trasy a konec dopravních kongescí na Americké třídě významně zvýšil kvalitu a spolehlivost veřejné dopravy - tímto úsekem projíždějí všechny páteřní trolejbusové linky. Popsané zlepšení pravidelnosti umožnilo prodloužit linku 11 z Husovy ulice do Radčic, Křimic a Malesic a v tomto úseku dlouhém více než 13 km (obousměrně) jezdí trolejbusy na bateriový pohon. Jde o průkopnický počin v celostátním měřítku.
.
Pokračovala výstavba druhé etapy západní části městského okruhu v úseku Chebská - Karlovarská. Tato nová komunikace zásadního významu bude zprovozněna začátkem roku 2023. Nicméně v září 2021 se podařilo uvést do provozu jiný úsek městského okruhu, a sice propojení ulic Plaská a Na Roudné. Jedná se o přeložku silnice I. třídy č. 20 a jde o první ze tří částí severovýchodního obchvatu města Plzně. Kromě této stavby uvedlo ŘSD do provozu ještě zkapacitněný úsek silnice I. třídy č. 27 od Kamenného rybníka do Třemošné.
.
Přestavba železničního uzlu Plzeň pokračovala modernizací traťového úseku Lobzy - Koterov na trati do Českých Budějovic. Rozeběhla se také komplexní rekonstrukce výpravní budovy žst. Plzeň - Hlavní nádraží.
.
V roce 2021 vznikly dvě nové lávky pro chodce a cyklisty, obě souvisejí s výstavbou státní dopravní infrastruktury. Jedna lávka překlenula čtyřpruhou silnici I/27 a současně železniční trať u Kamenného rybníka, kde nahradila původní úrovňové přechody. Druhá, architektonicky velmi působivá lávka vznikla na Bručné, kde přemostila trať Plzeň - České Budějovice a také čtyřpruhou silnici I/20. Obě lávky přispějí ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Z hlediska nemotorové dopravy byla nejdůležitější stavbou roku 2021 rekonstrukce dopravního uzlu Jateční - Na Roudné, díky které došlo k propojení systému stezek podél Jateční ulice (od Doubravky) se stezkami v rekreační oblasti boleveckých rybníků. Podél silnice I/20 v úseku Plaská - Na Roudné byla postavena nová smíšená stezka v délce 1,5 km.

 

Ročenka je určena jednak pro dopravní odborníky, pro které jsou připravena a zpracována především vybraná statistická data, ale přináší také řadu zajímavých informací pro veřejnost. Bližší informace o naší činnosti Vám případně poskytneme na pracovišti Klatovská 10-12 nebo Klatovská 56.


Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.

 Základní ukazatele 
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období, analýza vlivu pandemie COVID na intenzity dopravy.
Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
Veřejná doprava
Základní charakteristiky veřejné dopravy, statistika provozu v roce 2021, schéma linek MHD, novinky, realizované stavby a rekonstrukce
Železniční doprava
Informace o dalších fázích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň, modernizace trati do Koterova, rekonstrukce výpravní budovy plzeňského Hlavního nádraží a okolí.
Zklidňování dopravy
Uzavírka Americké, zóny "Tempo 30" a další
Pěší provoz
Stavby a opatření ke zkvalitnění podmínek pro chodce realizované v roce 2021.
Cyklistická doprava
Popis nově budovaných stezek a objektů pro cyklisty, stavby realizované v roce 2021.

Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, modernizace v roce 2021,  přehled používaných technologií, preference MHD. Rozvoj městského kamerového systému.
Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky v roce 2021.
Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených, probíhajících i připravovaných stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
Nestavíme jen komunikace
Informace o akcích provedených na zeleni a parkovém vybavení ve městě.


Zpracovatel ročenky: ing. Monika Klabochová, SVSmP 

 

Soubory ke stažení:

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2018

23. 8. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2018 - informace o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2019

3. 9. 2020 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2019 - tradiční souhrn informací o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2020

9. 9. 2021 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2020 - tradiční souhrn informací o dopravě v Plzni Více

Město Plzeň