Dopravní průzkumy

Informace o dopravě v Plzni za rok 2018

23. 8. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Vážení čtenáři,
     zde je opět k dispozici publikace, která Vám již tradičně přináší základní přehled o dosavadním vývoji a stavu dopravy v Plzni.
 
     Tato ročenka je určena jednak pro dopravní odborníky, pro které jsou připravena a zpracována především vybraná statistická data, ale přináší také řadu zajímavých informací pro veřejnost.
 
     Ročenka shrnuje základní demografické charakteristiky města, statistické údaje o dopravním zařízení, vozovém parku městské dopravy, dopravní nehodovosti, informuje o financování dopravy a dopravních staveb, zatížení komunikační sítě města Plzně automobilovou dopravou, parkování ve městě, řízení dopravy a dalších oblastech souvisejících s dopravní infrastrukturou.
 
     Bližší informace o naší činnosti Vám případně poskytneme na pracovišti Klatovská 10-12 nebo Klatovská 56.
 
Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.
 
 
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
   Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.
   Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
   Veřejná doprava
Základní charakteristiky veřejné dopravy, statistika provozu v roce 2018, schéma linek MHD, novinky, realizované rekonstrukce, počty přepravených cestujících v trolejbusech a tramvajích. 
Pěší zóny ve městě - informace, plánek. Stavby pro chodce realizované v roce 2018.
Popis nově budovaných stezek a objektů.
Informace o dalších krocích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň a okolních tratí, rekonstrukce mostů Mikulášská.
   Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
   Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, modernizace v roce 2018,  přehled používaných technologií, preference MHD. Rozvoj městského kamerového systému.
   Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2018.
   Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
   Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
   Nestavíme jen komunikace
Revitalizace veřejných prostranství, úprava Lobezského parku.
 
  
Zpracovatel ročenky: Monika Klabochová, SVSmP
 

 

Soubory ke stažení:

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2016

25. 10. 2017 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2016 - informace o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2017

9. 1. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2017 - informace o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2018

23. 8. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2018 - informace o dopravě v Plzni Více

Město Plzeň