Realizované akce

Stavební úpravy v ulici Sokolovská

17. 12. 2021 | Autor: Pojerová Miroslava

V listopadu byly zahájeny stavební úpravy v Sokolovské ulici, které mají zajistit bezpečnost a plynulost provozu, optimalizaci pěší dopravy a vytvoření parkovacích míst v maximální možné míře.
V současné době jsou dokončeny úpravy chodníků a provedeno přisvětlení přechodu pro chodce.

Z důvodu klimatických podmínek je stavba do jara 2022 přerušena a následně budou dokončeny práce na úpravě parkovacích míst, proveden nový asfaltový povrch vozovky a vegetační úpravy, včetně výsadby nových stromů a pokryvných keřů.

Stavbu provádí firma EUROVIA CS, a.s.

         

Město Plzeň