Realizované akce

Stavební úpravy ulice Sokolovská

9. 5. 2022 | Autor: Pojerová Miroslava

V měsíci dubnu byla dokončena oprava části Sokolovské ulice v délce 240 m. Byla provedena celoplošná oprava chodníků a vozovky včetně přilehlých parkovacích ploch. Nově bylo zřízeno 7 parkovacích míst. Stávající přechod pro chodce byl v rámci zajištění větší bezpečnosti nově umístěný a opatřený asymetrickými svítidly s LED zdrojem.
Součástí terénních úprav bylo vysazení 8 nových stromů a pokryvných keřů.

Prováděcí firma: EUROVIA CS a.s.
Celkové náklady: 5.161.000,- Kč

 
       

Město Plzeň