Realizované akce

Stavební úpravy Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská – Rokycanská

6. 1. 2021 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Provedenými úpravami došlo ke zlepšení možnosti parkování, odstranění špatného technického stavu komunikací, zvýšení bezpečnosti účastníků a zlepšení průjezdnosti mezi jednotlivými bloky.

Nedílnou součástí stavby byla revitalizace doprovodné zeleně a rekonstrukce veřejného osvětlení. Provedeno bylo také nové odvodnění komunikací, pro které se v některých místech vybudovala nová kanalizace. Finálním povrchům předcházela i rekonstrukce kanalizace a vodovodu a vyvolané přeložky elektrických kabelů a slaboproudých rozvodů.

V rámci této stavby byla provedena úprava i v části vnitrobloku ulic Revoluční – Rodinná za účelem zajištění dopravy v klidu. Došlo k úpravě parkovacích stání, chodníků a odvodňovacích vpustí. V budoucnu by tedy již nemělo docházet k neorganizovanému parkování na plochách, které k tomu nejsou určeny.

Investorem akce bylo město Plzeň zastoupené SVSMP a dodavatelem stavby firma VIDA GROUP s.r.o. Úpravu ve vnitrobloku Revoluční - Rodinná financoval městský obvod Plzeň 4.

Celková cena díla byla 26.763.397,- Kč vč. DPH.

Město Plzeň