Realizované akce

Oprava povrchu křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích

10. 8. 2021 | Autor: Pojerová Miroslava

K dnešnímu dni byla dokončena oprava značně vytížené křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích.
V rámci stavby došlo k úpravě příčného sklonu vozovky Karlovarské ulice mezi kolejovou tratí a ulici Na Chmelnicích.
Došlo tak ke zlepšení průjezdu křižovatkou, zejména pro autobusy MHD.
Vzhledem k vytíženosti křižovatky, která je jedinou spojnicí města na sídliště Vinice a Sylván, byla stavba rozdělena do tří etap.

Prováděcí firma: COLAS CZ, a.s.

Celkové náklady: 2.032.800,- Kč


     

Město Plzeň