Realizované akce

Nový „zelenější“ povrch mají dvě ulice v Plzni Malesicích

30. 9. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Kombinací dvou materiálů vznikly v Malesicích nové povrchy v ulici Nad Zámkem a v Kyjovské, které jsou dalším prvkem modrozelené infrastruktury. Za úpravu povrchu ulic i plochy pro přístřešek s kontejnery na tříděný odpad, zaplatila Správa veřejného statku města Plzně téměř tři miliony korun.

Obyvatelé ulic Kyjovská a Nad Zámkem v Malesicích se dočkali nového povrchu komunikací. Stávající provizorní povrch nahradilo nové řešení s 1,5 metru širokým asfaltovým středovým pásem a jedním postranním dva metry širokým pásem po straně ze zasakovací vegetační dlažby. „Toto řešení umožňuje vsakování dešťové vody, kterou jinde odvádíme do kanalizace. Zadržujeme tak vodu v krajině a nezatěžujeme kanalizaci. V této části Malesic dešťová kanalizace není, proto je toto řešení také výrazně levnější,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Tyto komunikace, které slouží téměř výhradně rezidentům, měly již od počátku pouze provizorní povrch. Nevyhovující živičný povrch s absencí odvodnění je nekomfortní hlavně v zimě a po dešti. Správa veřejného statku města Plzně na žádost městského obvodu také vybudovala plochu pro kontejnery na tříděný odpad. „V Malesicích teď budujeme šest nových míst na separovaný odpad. Jedno z nich vznikne právě v Kyjovské ulici. Na všech budou přístřešky, kolem dokola obložené modřínovým dřevem. Město nám na ně přispělo z Fondu životního prostředí,“ vysvětlil starosta Městského obvodu Plzeň 9-Malesice Aleš Tolar.

Nedostatek srážek vede město k hledání nových řešení k zadržování vody, která nyní často končí v kanalizaci a zbytečně ji zatěžuje. „Poprvé jsme toto řešení vyzkoušeli v lokalitě na Výsluní. Na základě této zkušenosti jsme jej navrhli i pro rekonstrukci ulic v Malesicích. Vzhledem k tomu, že se zatím setkalo s pozitivní odezvou, rádi bychom ho uplatnili i při rekonstrukci v dalších vhodných lokalitách,“ uvedl Radek Zeman z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně, který měl stavbu na starosti.

Stavbu realizovala firma SILBA s.r.o a Správa veřejného statku města Plzně za ni zaplatila 2,966 milionu korun včetně DPH.

    

    

Obyvatelé ulic Kyjovská a Nad Zámkem v Malesicích se dočkali nového povrchu komunikací. Stávající provizorní povrch nahradilo nové řešení s 1,5 metru širokým asfaltovým středovým pásem a jedním postranním dva metry širokým pásem po straně ze zasakovací vegetační dlažby.(Foto Radka ŽÁKOVÁ)

Město Plzeň