Realizované akce

Lávka v Lábkově ulici je opravená

13. 12. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Po dvaceti letech se lávka přes Lábkovu ulici ve Skvrňanech dočkala velké opravy. Lidé ji už opět mohou využívat. Za tmy ji osvětlují dva nové stožáry veřejného osvětlení.

„Letos prošlo opravou pět plzeňských lávek, které slouží pěším a cyklistům. Lávka v Lábkově ulici je poslední z nich. Pravidelným sledováním jejich stavu a údržbou je chceme zachovat v dobré kondici. V Plzni, která leží na pěti řekách a je důležitým dopravním uzlem, jsou lávky přes vodu, silnice i železniční tratě důležitými mosty pro nemotorovou dopravu,“ řekl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule a dodal: „Největší problémy nám na lávkách způsobuje zatékající voda, která poškozuje betonové i kovové části konstrukce.“

Lávka v Lábkově ulici slouží chodcům i cyklistům k překonání komunikace již několik desítek let. V roce 2002 byla stará lávka na tomto místě demontována a její ocelová konstrukce byla repasována a opravena, poté znovu usazena na opravené opěry. Za posledních dvacet let prošla jen nezbytnou opravou nátěrů.

V rámci letošní opravy byly na lávce instalovány dva nové sloupy veřejného osvětlení s novějšími typy LED svítidel, jejichž světelný kužel osvětluje výhradně prostor pod nimi. „Při opravě byly sanovány betonové opěry, položen nový povrch mostovky a opraveno odvodnění. Po otryskání byla provedena kompletní nová protikorozní ochrana, tedy nátěry. Na lávku byl také osazen nový dilatační závěr. Nahradil přechodový plech, kterým na opěru silně zatékalo,“ popsal opravy Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně, který se o lávky a mosty stará. Investorem bylo město Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně, jež akci zajišťuje. Náklady na opravu přesáhly pět milionů korun.

Plzeň má na svém území více než 50 lávek, o které se stará. Lávky umožňují pěším a cyklistům bezpečně překonat vodní toky, železniční tratě ale i frekventované komunikace. Ročně je na jejich údržbu v městském rozpočtu vyčleněno několik desítek milionů korun. Postupně přibývají i nové lávky. „Letos jsme převzali do správy novou lávku u Kamenného rybníka, do konce roku bychom měli převzít také novou lávku přes komunikaci a železniční trať v Koterově,“ uvedla Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně, organizace, která se o městské lávky a mosty stará.

       

       

Foto opravené lávky pro pěší v Lábkově ulici v Plzni-Skvrňanech (Autoři Václav ŠAŠEK a Radka ŽÁKOVÁ)

 

Město Plzeň