Realizované akce

Komunikace v Bukovci dostanou nový asfaltový povrch, provoz se ale nepřeruší

4. 10. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Nový asfaltový koberec nahradí stávající popraskaný s výtluky. Naše organizace začíná s opravou povrchu ulice Nad Koupalištěm a K Papírně v Plzni-Bukovci. Povrch vozovky se bude opravovat po polovinách, řidiči budou místem projíždět vždy jedním jízdním pruhem, kde se zrovna nebude pracovat.

„Opravujeme asi 525 metrů dlouhý úsek ulic Nad Koupalištěm a K Papírně, kde byl asfalt již popraskaný a byly na něm výtluky. Silnice totiž neprošla více než 15 let větší opravou. Nyní odfrézováváme svrchní vrstvy asfaltu, pak dojde na štěrkové vrstvy pod ním. Pokud práce nenaruší nepříznivé klimatické podmínky, měla by oprava skončit na konci listopadu, aby mohli již tuto zimu občané Bukovce jezdit po opravené vozovce,“ popsal práce náměstek plzeňského primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Šest metrů široká silnice, která je jedinou příjezdovou cestou k domům v části Bukovce, byla již v havarijním stavu. Pro opravu není možné stanovit objízdnou trasu, tak bude probíhat za provozu po jednotlivých polovinách komunikace, aby se lidé v Bukovci dostali ke svým domům. Provoz v průjezdném jízdním pruhu, ve kterém se zrovna nebude pracovat, budou řídit semafory nebo odpovědná osoba stavební firmy. Vozidla MHD úsekem opatrně projíždějí, s přesunem zastávky vozidel MHD se ale nepočítá.

Městská příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, která má na starosti mj. i údržbu městských komunikací, vysoutěžila opravu za 3,56 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem stavby je firma BERGER BOHEMIA, a. s.

Město Plzeň