Realizované akce

Deštivé léto prodlužuje opravy plzeňských lávek

28. 7. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Deštivé počasí narušilo harmonogram prací na opravách některých plzeňských lávek. Termíny dokončení byly po dohodě s naší organizací posunuty – u lávky Pod Pecihrádkem o dva týdny, u lávky na Valše, která prochází kompletní rekonstrukcí, o měsíc. Cyklisté i pěší musejí jezdit i nadále po objízdných trasách.

Naše příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, která se o mosty a lávky v majetku města stará, pečuje o více než 50 plzeňských lávek. Letos se několik z nich opravuje. Některé technologické procesy, zejména nátěry, musejí být prováděny jen za určitých podmínek. Důležitá je přitom jak teplota, tak sucho. Jenže právě se suchem je letos v létě problém. Často prší, rozblácený terén nevysychá a vysoká vzdušná vlhkost způsobuje, že nátěry i při vyšších teplotách schnou pomalu. „I když jsme opravy obou lávek naplánovali na jaro a léto, aby byly pro opravu vhodné podmínky, letošní deštivé léto opravy zpožďuje,“ popisuje situaci technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková. Technologie použité při opravě vyžadují vhodné klimatické podmínky, a tak opravy lávek a mostů bohužel zasahují do hlavní cyklistické sezóny.

Kvůli deštivému počasí se asi o dva týdny posune dokončení opravy lávky Pod Pecihrádkem. Kvůli novému protikoroznímu nátěru se musí demontovat celá dřevěná mostovka z dřevěných fošen. Při opravě jich bude třeba až 200 kusů z celkových 500 kusů kvůli poškození hnilobou vyměnit. To je více, než jsme předpokládali. Po otryskání získá lávka také nový nátěr. „Se stavební firmou jsme se domluvili, že pokud nebudou probíhat práce přímo na mostovce, bude průjezd cyklistům a průchod pěším umožněn. Chceme, aby oprava lávky její uživatele co nejméně zasáhla,“ uvedla Andrea Fojtíková. Cyklisté zde musejí použít vyznačenou objízdnou trasu pro kola.

Další opravovaná lávka U Černého mostu na Valše byla snesena, oprava poškozené hydroizolace, kvůli které zatékalo do mostovky, ale jde pomaleji, než by měla. Jak uvedla firma Silnice Nepomuk v oznámení občanům: „Na vině je zejména zpoždění dodávky dílčích výkresů realizační dokumentace dle skutečného stavu poškození lávky a provádění dalších prací nad předpokládaný rozsah díla.“ Firma se za nepříjemnosti způsobené občanům omlouvá. Termín dokončení rozsáhlé opravy lávky se tak posunul z konce července na konec prázdnin. Lávka, která slouží pěším a cyklistům od roku 1983, prošla zatím jen drobnými opravami a obnovou nátěrů. Letošní velká oprava ale zahrnuje kromě celkového očištění také nový protikorozní nátěr, vyčištění ložisek a novou mostovku s protiskluzovou úpravou. Budou opraveny také nosníky v zářezu železniční trati.

Rekonstrukce lávky přerušila významnou cyklistickou komunikaci i trasu Naučné stezky Údolím Radbuzy, a tak je na křížení příjezdové cesty s komunikací z obou stran vyznačena objízdná trasa pro cyklisty i s plánkem objízdné trasy.

Opravy bez uzavírky probíhají i na lávce na Božkovský ostrov, kde nastal také problém s aplikací nátěrů. Kvůli vyšší hladině řeky Úslavy totiž nebylo možné postavit pod mostovku lešení.

Kromě těchto dvou cyklisty i pěšími hodně využívaných lávek, město letos již dokončilo opravu lávky v Lochotínském parku.

Aktuální informace o termínu uzavření lávek, které se v Plzni opravují
Lávka Pod Pecihrádkem:
Uzavřena 24. června
Termín dokončení 31. července 2021 (tedy od 1. srpna průjezdná)

Lávka U Černého mostu na Valše
Uzavřena 13. dubna
Termín dokončení 25. srpna 2021 (tedy od 26. srpna průjezdná)

Město Plzeň