Realizované akce

Cesta ke kampusu lékařské fakulty UK

16. 10. 2023 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

V letních měsících roku 2023 provedla Správa veřejného statku města Plzně opravu chodníku ke kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v lokalitě v Plzni. K úpravě nevhodné stávající situace bylo přikročeno na základě podnětu zástupců LF UK ohledně zlepšení podmínek pro pěší při přístupu ke kampusu z prostoru zastávek MHD v Lidické ulici a od vysokoškolských kolejí v Bolevecké ulici.

V úseku od Bolevecké ulice došlo k odstranění původní konstrukce chodníku (panelové bloky, asfalt, štěrk) a následně byly jako povrch chodníku použity vyzískané tramvajové betonové panely. Původní šířka chodníku 1,2 m byla provedenou úpravou rozšířena na 2,2 m. Délka tohoto upraveného úseku je 89 metrů.

V úseku směrem od vysokoškolských kolejí v Bolevecké ulici byl použitý stejný typ betonových panelů o šířce 2,2 m. Provedenou úpravou byla překlenuta terénní úžlabina, kde po deštích zůstávala rozsáhlá vodní plocha, která znesnadňovala přístup chodců. Délka tohoto upraveného úseku je 63 metrů.

Součástí stavby byla úprava zeleně a její následná regenerace v plochách zasažených stavbou.

Investorem akce bylo město Plzeň zastoupené SVSMP a zhotovitelem stavby firma SILNICE NEPOMUK s.r.o. Celkové výše této investice byla 464 640 Kč vč. DPH.

Následná fotogalerie nabízí ve dvojicích obrázků porovnání mezi stavem před opravou a po ní:

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Plzeň