Realizované akce

Celoplošná oprava Francouzské ulice

24. 4. 2020 | Autor: Archman Milan

V termínu 7. - 20. 4. 2020 proběhla oprava povrchů komunikace ve Francouzské ulici v celé délce od kruhového objezdu v Částkově ulici až po ulici Slovanská alej. V rámci stavby byly provedeny lokální opravy obrubníků a přídlažeb, upraven dělící ostrůvek u Strnadovy ulice a vyměněna obrusná asfaltová vrstva.

Prováděcí firma: EUROVIA CS, a.s.

Celkové náklady: 2.996.566,71 Kč

 

   

Město Plzeň