Připravované akce

Rekonstrukce veřejné infrastruktury a kácení v ulici Nepomucká

25. 2. 2021 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

V průběhu tohoto roku dojde k zahájení rekonstrukce infrastruktury sloužící k zajištění potřeb veřejnosti - veřejné osvětlení a trakční kabely v Nepomucké ulici (úsek Jasmínová - Pěnkavova, cca 1400 metrů délky). Účelem rekonstrukce je hlavně výměna stávajících trakčních kabelů, které zajišťují napájení trolejbusů a jsou na konci jejich životnosti.

Před zahájením rekonstrukce dojde ke kácení nezbytných dřevin, zejména málo vitálních třešní a smrků, které vyžaduje stavba (dřeviny jsou příliš blízko trasy kabelů) či jejich špatný zdravotní stav. Kácení je řádně projednáno, povoleno příslušným odborem životního prostředí a plánuje se realizovat v prvním týdnu března t.r. Po provedení rekonstrukce dojde k náhradní výsadbě za pokácené ve smyslu příslušného povolení ke kácení. Nově bude vysazeno stromořadí 36 okrasných třešní.

Investorem stavby je město Plzeň prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně.

Orientační mapa rozsahu kácení v ulici Nepomucká je níže a ke stažení zde (PNG, 300 kB).

Město Plzeň