Přehledy

Členění komunikací na území města podle vlastníků a správců

16. 1. 2018 | Autor: Luhan Jiří

Vlastníky (správci) pozemních komunikací na území města Plzně jsou:

Přehledová mapa komunikací a komunikační sítě na území města Plzně:
http://gis.plzen.eu/doprava/
 

Komunikace ve vlastnictví státu

Město Plzeň protínají tři silnice I. třídy:

  • I/20   Karlovy Vary - České Budějovice v trase Karlovarská - most Generála Pattona - Palackého náměstí - Jízdecká - Tyršova - Sirková - Mikulášská - Slovanská - Nepomucká - U Seřadiště 
  • I/26   Ejpovice (D5) - Folmava (Německo) v trase Rokycanská - U Prazdroje - Tyršova - Jízdecká - Palackého náměstí - Přemyslova - Skvrňanská - Domažlická,
  • I/27   Dubí - Most - Železná Ruda (Německo) v trase Plaská - Lidická - Karlovarská - most Generála Pattona - sady Pětatřicátníků - Klatovská.

Komunikace ve vlastnictví kraje

  • Z Plzně vycházejí 4 silnice II. třídy ve směru na Chrást, Zruč, Stříbro a Nýřany. Spolu s krátkým úsekem silnice II/180 v Černicích činí jejich délka na území Plzně 22 km.
  • Celkem 14 silnic III. třídy dosahuje v katastru města délky 55 km.

Komunikace ve vlastnictví města

Místní komunikace se člení do 4 tříd:

  • MK   I. třídy -     1,507 km
  • MK  II. třídy -   35,504 km
  • MK III. třídy - 332,270 km
  • MK IV. třídy -   53,790 km

 

Město Plzeň