Veřejné zakázky články

Pronájem části podchodu pod křižovatkou ulic Americká třída a Sirková ulice v Plzni

14. 8. 2018 | Autor: Kolářík Radek

Pronájem části podchodu pod křižovatkou ulic Americká třída a Sirková ulice v Plzni

Statutární město Plzeň vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem části podchodu situovaného pod křižovatkou ulic Americká třída a Sirková ulice v Plzni.

Nabízeny jsou stavby středových stánků o celkové výměře 125,5 m2 a přiléhající plocha k stánkům o výměře 407,5 m2.

Podmínky soutěže a grafické znázornění předmětu nájmu jsou v přílohách tohoto článku.

Nabídky je možné podávat do 1.10.2018 do 10:00 hodin na adresu:

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Klatovská tř. 10 a 12
301 00 Plzeň

Přílohy (PDF):

Zveřejnění
Podmínky soutěže
Příloha č. 1 - Grafické znázornění předmětu nájmu
Příloha č. 2 - ČP
Příloha č. 3 - Nabídka nájemného
Příloha č. 4 - Návrh nájemní smlouvy
Příloha č. 5 - Rozhodnutí ÚMO P3  ze dne 3.10.2003, č.j. OVD.5318
Příloha č. 6 - Kolaudační rozhodnutí ÚMO P3 ze dne 31.5.1995

 

Město Plzeň