Soutěž stánek pod Bílou Horou Bolevecké rybníky

Veřejná soutěž na uzavření nájemní smlouvy

19. 2. 2024 | Autor: Daniela Langhammerová

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU 
ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na uzavření

NÁJEMNÍ SMLOUVY

k prostorům sloužícím k podnikání ve stánku s občerstvením v rekreační oblasti Boleveckých rybníků, konkrétně v lokalitě pod Bílou Horou, vč. přidružených ploch v podobě pobytové terasy a pobytového mola.

Datum vyhlášení veřejné soutěže:    28. 2. 2024
Lhůta pro podání nabídek:     25. 3. 2024 do 16:00 hodin
Způsob vyhlášení veřejné soutěže: uveřejněním na internetové adrese:
https://www.svsmp.cz/verejne-zakazky/soutezstanekpodbilouhorouboleveckerybniky/

Podmínky soutěže a grafické znázornění předmětu nájmu jsou uvedeny zde.

Město Plzeň