Veřejná doprava

Začneme opravovat tramvajovou trať na Koterovské

25. 5. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Téměř kilometr dlouhý úsek tramvajové trati v Koterovské ulici čeká oprava. Koleje se dostaly do špatného technického stavu, a tak tu tramvaje musejí v některých místech projíždět velmi pomalu. Výluka na tramvajové lince číslo 2 v úseku od nám. Generála Píky po Světovar začne 1. června a skončit má na konci letních prázdnin. Náhradní doprava v úseku zavedena nebude, tramvajové spoje linky číslo 1 ale budou ze Slovan prodlouženy kolem vozovny Slovany až na konečnou Světovaru.

Tramvajová trať, která byla postavena v roce 1962, prošla poslední větší opravou v roce 1997, kdy byly původní stojinové kolejnice zalité v asfaltovém povrchu nahrazeny tzv. BKV panely. V loňském roce se stav kolejí na trati číslo 2 na Světovar prudce zhoršil. Proto zde bylo nutné snížit rychlost tramvají i na deset kilometrů za hodinu. „Skokové zhoršení tratě v kritickém úseku před konečnou nás přimělo k urychlení oprav na trati. S ohledem na technologie i provoz byla stavba naplánována tak, aby omezila co nejméně cestujících. Proto začne 1. června s tím, že výluka má skončit již na konci letních prázdnin,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Klíčovým problémem na této trati jsou koleje a tzv. BKV panely, ve kterých jsou koleje uloženy. BKV panel je speciální typ železobetonového panelu se žlábky, do nichž se upevňují tramvajové kolejnice. Panely tedy nahrazují pražce, přičemž horní plocha panelu plní zároveň roli krytu kolejového svršku. Původně maďarská technologie byla u nás poprvé použita v Praze v roce 1977, v Plzni pak poprvé na Slovanské třídě v roce 1982. Životnost těchto panelů pokládaných na rovný asfaltový nebo betonový podklad se pohybuje mezi 10 a 30 lety. Ty na Koterovské jsou na hranici své životnosti. „Stávající panely jsou zejména vlivem koroze jejich ocelových částí, ale i nestabilitě dále nepoužitelné. Budou tedy odstraněny. Nová technologie, která tu bude instalována, umožní ponechat původní podkladní betonovou desku a díky plochým ocelovým pražcům navrátit stojinové kolejnice a asfaltový kryt tratě. Tato nová technologie byla prvně v malé míře použita v rámci rekonstrukce vozovny Slovany, takže větší použití do samotné tratě je tak v Plzni premiérou,“ popsal chystané práce vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl. Nová technologie umožní rychlé i cenově výhodné řešení pro další čtvrtstoletí provozu tratě.

Součástí této stavby bude i rekonstrukce zpomalovacích prahů při zastávce Radnice Slovany. Při ní bude upravena geometrie a výška příčného prahu dle platných technických předpisů, čímž se zlepší nájezdy. Dále bude provedena celoplošná oprava vozovek v celém úseku.

Od 1. června tedy dojde k uzavření části trati v Koterovské v úseku od náměstí Generála Píky ke Světovaru. Část spojů v pracovních dnech bude v době přepravní špičky ukončena již na Mikulášském náměstí, další budou končit na zastávce Nám. Generála Píky, kde obousměrná tramvaj přejede na druhou kolej a změní směr jízdy využitím druhého stanoviště řidiče. Místo výlukových autobusů budou moci cestující využívat prodlouženého spoje tramvajové linky číslo 1, která místo na Slovanech pojede přes zastávku Vozovna Slovany na konečnou Světovar. Takzvané „zatahovací“ spoje linky číslo 2, tedy ty, které končí ve vozovně, pak budou zastavovat na všech zastávkách na Slovanské včetně náměstí Milady Horákové. Končit budou na nové zastávce Vozovna Slovany. Náhradní doprava v úseku tramvajové trati linky číslo 2 mezi nám. Generála Píky a zastávkou Brojova nebude zajištěna, cestující mají v docházkové vzdálenosti jiné zastávky MHD na linkách číslo 12 nebo 29 a 30. Cestující, kteří jezdí do oblasti Světovaru, by měli nejpozději na Mikulášském náměstí přestoupit do tramvaje linky číslo 1, případně využít spojů, které jedou do vozovny na Slovanech. Noční linky N2 a N5 pojedou z kruhového objezdu na nám. Generála Píky odklonem na náměstí Milady Horákové přes Francouzskou třídu.

Stavební práce se dotknou i řidičů aut, kteří budou muset použít pro úsek Koterovské od kruhového objezdu ke křížení se Slovanskou alejí objízdnou trasu po Francouzské, Slovanské a K Dráze s tím, že nákladní vozidla nad 12 tun pojedou místo ulicí K Dráze ulicemi U Seřadiště a Jasmínová. Blatenská, Ječná, Petřínská, Pivovarská, Krejčíkova, Brojova a Sladová a ulice U Světovaru budou u Koterovské v době stavby zaslepeny. Vjezd do podzemního parkoviště nákupního centra Galerie Slovany z Koterovské zůstane zachován.

Stavební práce mají dle smlouvy probíhat od 1. června do 20. září s tím, že úplná výluka na tomto tramvajovém úseku má skončit 31. srpna.

Správa veřejného statku města Plzně, která pro město stavbu zajišťuje, zaplatí za tuto opravu firmě COLAS CZ, a. s., podle smlouvy celkem 69 805 081 Kč včetně DPH.

 

Město Plzeň