Veřejná doprava

Tramvaje na Klatovské dostanou nové koleje

2. 7. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

O prázdninách proběhne oprava tramvajové trati na Klatovské. Poškozené úseky kolejiště budou opraveny či vyměněny. Opravy budou probíhat za silničního provozu, průjezd po Klatovské bude omezen. Jedna z největších investic města, kterou zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, bude stát městskou kasu přes 48 milionů korun včetně DPH. Stavbu realizuje firma Hans Wendel CZ s.r.o.

„Stav kolejí město průběžně monitoruje a v případě zhoršení stavu připravuje opravu nebo rekonstrukci. Opravy kolejí tak měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká, tak jsme opravu odložili. Stavíme až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Oprava zahrne několik úseků: od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. Bude se opravovat jen svršek tratě při ponechání podkladní betonové desky. Oprava se provádí buď na výměnou tzv. BKV panelů s kolejnicemi, nebo bude instalován nový svršek trati se stojinovými kolejnicemi a asfaltovým povrchem. Nejkomplikovanější budou opravy přejezdů, kde koleje nejvíce trpí. „Oprava v místech přejezdu kolejí trvá 3 týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. My máme na opravovaném úseku přejezdy Klatovské přejezdy celkem tři. Nemůžeme ale uzavřít všechny najednou,“ vysvětluje vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku Jan Hakl. Součástí oprav bude také výměna světelné signalizace.

Klatovská nebude uzavřena, během stavebních prací na kolejišti ale ve směru na Bory budou rozšířeny úseky, kde je pouze jeden jízdní pruh z důvodu zajištění prostoru pro stavební činnost. Další omezení vyvolají opravy přejezdů. Při nich bude možné odbočovat jen doprava.

Místo tramvají budou jezdit autobusy náhradní dopravy. Zastavovat budou ve většině trasy na provizorních zastávkách u chodníku, zastávkách nočních autobusových linek, tramvajových zastávkách „Dvořákova“ směr Bory a „Borský park“ obousměrně. Přestup z tramvaje do autobusů náhradní dopravy bude v „Sadech Pětatřicátníků“. Omezení se dotknou i trolejbusů, jejichž tratě křižují Klatovskou. Jako první se bude opravovat přejezd Klatovské „U Práce“, od 1. do 22. července. Změní se tak vedení trolejbusových linek číslo 11,12,15,16 a 17 a noční linky N7, kdy jejich trasy povedou obousměrně odklonem ulicí U Trati. Dále linka číslo 10 bude po otočení přes Anglické nábřeží ukončena v centru města v zastávce „Pařížská“. Od začátku prázdnin dojde v souvislosti s výlukovou činností k úpravě provozu autobusových linek 27 a 34 v centru města po dobu prázdnin. Noční autobusové linky zachovají obsluhu všech zastávek na pravidelných trasách. Autobusových linek 28, 41, 56 se dotkne jak krátkodobá uzavírka přejezdu Smetanovy sady – Husova ve dnech 2. až 5. července, tak i následná dlouhodobá uzavírka od 23. července do konce prázdnin.
Na konci prázdnin od 13. srpna do 31. srpna pak s uzavírkou přejezdu Dobrovského – Bolzanova budou dotčené linky MHD č. 16, 22 odkloněny přes Chodské náměstí a křižovatku Belánka.

Dlouhodobě město Plzeň koordinuje větší dopravní stavby s ostatními investory působícími na jeho území tak, aby dopady na dopravní systém byly co nejmenší při možném provádění oprav a rekonstrukcí. Realizace některých staveb nebo jejich částí se tak posouvá v čase tak, aby vznikalo co nejméně kongescí. Proto byla například oprava plynového potrubí na Klatovské v úseku mezi Bolzanovou a Dobrovského ulicí, kterou plynárna plánovala začít již v červnu, odložena na září a říjen. Díky této koordinaci, nazývané SuperDIO, jsou letos také prováděny současně opravy povrchu ulice Edvarda Beneše a stavba nové okružní křižovatky u Tyršova mostu.

Opravu tramvajové trati na Klatovské třídě pro město zajišťuje jeho příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně. Stavba byla vysoutěžena za celkem 48 215 262,35 korun včetně DPH. Stavbu realizuje firma Hans Wendel CZ s.r.o.

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň