Veřejná doprava

Modernizace tramvajové trati na Plaské třídě

5. 8. 2021 | Autor: Klas Miroslav

Modernizace tramvajové trati linky č. 1 v úseku Bolevecká náves-Bolevec, která bude probíhat od 20. srpna až do 18. listopadu 2021, zlepší cestování i vzhled Plaské třídy. Během stavby budou cestující přestupovat z tramvaje na autobus náhradní dopravy na zastávce U Gery. Podrobnosti o náhradní dopravě MHD na webu PMDP.

Tramvajová trať v Plaské třídě

Tramvajová trať na Plaské třídě před modernizací  

Tramvajová trať od manipulační konečné Mozartova do Bolevce byla uvedena do provozu  25. května 1990. Z úsporných důvodů byl koncový úsek od zastávky Bolevecká náves vybudován jako jednoduchá konstrukce otevřeného kolejového roštu (kolejnice s pražci) s dřevěnými pražci na štěrkovém loži. V současnosti je již trať ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Ta se nebude týkat krátkého úseku v křižovatce ulic Plaské s Okounovou, který prošel obnovou před nedávnem, a vlastního obratiště (smyčky) Bolevec. Délka nyní opravovaného úseku dvoukolejné tramvajové  trati je asi 850 metrů.

Během první etapy stavby v roce 2021 bude nejprve snesen stávající kolejový rošt a odtěženy konstrukční vrstvy podloží. Poté bude zhotoveno nové odvodnění, štěrkové lože, kolejový rošt a vodozádržný zákryt pro chystané ozelenění trati. Nově instalované komponenty z recyklované pryže ztlumí hluk a vibrace z kolejnic. Kolejový rošt bude nově vystavěn z pražců z předepjatého betonu a mimo krátké úseky v křižovatkách se poprvé v Plzni osadí kolejnicemi tzv. železničního typu 49E1, bez typického tramvajového žlábku. Výhodou tohoto kolejového materiálu jsou nižší pořizovací náklady a lepší stabilita tramvají při vyšších rychlostech. Výhledově také umožní zvýšení maximální rychlosti tramvají ze současných 50 na 70 km/h.  
Na jaře 2022 bude rekonstrukce trati dokončena jejím definitivním podbitím a zřízením speciální podkladové vrstvy pro zeleň. Budou zde vysázeny suchomilné rostliny z rodu rozchodníků, které přispějí ke zlepšení vizuální úrovně uličního prostoru a snížení hlukové zátěže i prašnosti od kolejové dopravy. Dokončovací práce si vyžádají již jen víkendovou výluku provozu. Stavba má plánovaný termín administrativního dokončení na podzim 2022.  Vysoutěžená cena za rekonstrukci tram. trati Plaská činí 63 503 605 Kč vč. DPH

Zkusme to jinak – bez tramvaje
Tramvajové výluky a s tím nucené přestupování na autobus není v MHD příliš populární. Můžeme to však zkusit i jinak. Při cestě do/z centra města či k hlavnímu nádraží můžete využívat nabídku příměstských autobusů nebo vlaku. Na obojí lze cestovat i na běžné předplatné časové jízdenky zóny 001 IDPK (předplatné na MHD na Plzeňské kartě). Anebo vyzkoušejte k přesunům po městě kolo či koloběžku.
VLAKEM: Ze železniční zastávky Plzeň-Bolevec jste vlakem za 8 minut na hlavním nádraží v Plzni. V pracovní dny jezdí vlak každou hodinu, o víkendech co dvě hodiny.  
PŘÍMĚSTSKÝM AUTOBUSEM: Zastávky jsou v těsné blízkosti tramvajových:
  • Plzeň, Bolevec
  • Plzeň, Okounová
  • Plzeň, U Gery
Autobusy z nich odjíždějí do centra města, do zastávek CAN, Terminál Hlavní nádraží a o víkendech či ve večerních hodinách pracovních dní také do zast. Sady Pětatřicátníků. V pracovní dny je v nabídce spojení jednou za hodinu, ráno a odpoledne je interval až 15-30 minut. Jízdní doba do centra je kolem 12 minut. O tom, jak cestovat po Plzni v rámci tarifu integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) rychleji se dočtete v článku Autobusy a vlaky příměstské dopravy po Plzni .
Dále je možné využít i autobusovou linku MHD č. 34 z Orlíku přes Bolevec do centra města (Sady Pětatřicátníků, Mrakodrap, Pařížská): jízdní řád na webu PMDP.
NA JÍZDNÍM KOLE či na koloběžce jste z Bolevce v centru města za cca 20 minut. Nové variantní spojení umožňuje cyklostezka při dokončované silnici I/20 kolem Boleveckého rybníka a to bez velkých stoupání či křížení množství příčných komunikací.
 

 

 

Město Plzeň