Veřejná doprava

Terminál Hlavní nádraží v Plzni

14. 12. 2022 | Autor: Klas Miroslav

Terminál Hlavní nádraží

Terminál Hlavní nádraží v Plzni (dále jen THN) byl zprovozněn k 9. prosinci 2018. Nachází se v Šumavské ulici u hlavního vlakového nádraží a je určen pro odbavení autobusů na linkách Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK).  Má dobrou návaznost na vlakové spoje a většinu páteřních linek MHD. Vlastní THN nemá vytápěnou čekárnu anebo informační kancelář s předprodejem jízdenek. Tyto služby poskytují naši partneři v okolí, viz níže - doprovodné služby.

Vjezd do areálu THN a jeho odstavné plochy je podmíněn uzavřením uživatelské smlouvy s městem Plzeň a vydáním příslušné vjezdové karty.  Výhledově se počítá s rozšířením kapacity pro odbavení a odstav vozidel i pro linky neintegrované dálkové (mezistátní) dopravy, pro které je zatím určeno Centrální autobusové nádraží (CAN) v Husově ulici (soukromý majitel). Na CANu jsou ukončeny ještě i některé linky IDPK. Dálkové spoje mohou případně využívat i  nedalekou zastávku Železniční, v Železniční ulici na druhé straně vlakového nádraží.

Informace o zpoždění/neodjetí spoje z THN na tel. 378 035 477 (organizátor dopravy IDPK).

THN poskytuje následující služby:

  • Odjezd a příjezd autobusů veřejné autobusové dopravy  IDPK
  • Provoz veřejného WC dle provozní doby zveřejněné na Terminálu
  • Otáčení a odstavení vozidel MHD a příměstské dopravy systému IDPK
  • Odstavení jízdních kol na parkovišti u budovy

Informace o doprovodných službách (platné k roku 2022):

  • Informační kancelář autobusového dopravce IDPK  Arriva SČK se službami Plzeňské karty: ul. Nádražní 20 (cca 150 metrů od THN)
  • Prodej jednorázových jízdenek MHD v nedaleké budově vlakového nádraží (přestupní časové jízdenky v odbavovacích terminálech vozidel MHD - platba pouze bezhotovostně) 
  • Služby Plzeňské karty - pokladna v hale vlakového nádraží (cca 100 metrů od THN)
  • Turistické informační centrum města Plzně, Paluba Hamburk - turistické informace, prodej jednorázových jízdenek MHD (před THN), vyhlídková věž. V okolních stáncích možnost občerstvení.

Majitelem THN je město Plzeň, údržbou bylo pověřena Správa veřejného statku města Plzeň, p.o. Dispečerské řízení provozu THN zajišťují Plzeňské městské dopravní podniky a.s. Připomínky k provozu Terminálu směřujte na email: info@svsmp.cz

Informace o vzniku Terminálu: zde 

 

Provozní řád THN a ceník vjezdů  byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 1019/2018. Doplněn usnesením RMP č. 434/2022. Viz zápatí:

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň