Veřejná doprava

Plzeňané diskutovali o budoucnosti veřejné dopravy v Moving Station

9. 3. 2023 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Návrh standardů budoucího rozvoje páteřních linek MHD v závislosti na plánovaném rozvoji města Plzně představili v Moving Station zpracovatelé generelu veřejné dopravy z našeho Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy. Představili také směry, kterými by se měla veřejná doprava v Plzni ubírat a co pro její efektivní rozvoj bude muset Plzeň udělat. Jde o první koncepční dokument tohoto typu v oblasti veřejné dopravy.

„Na veřejnou dopravu vynakládá naše město velmi významnou část rozpočtu blížící se až pětině všech výdajů a já jsem rád, že máme veřejnou dopravu v rozsahu a kvalitě, za kterou se nemusíme stydět. Generel pro její rozvoj má být materiál, který obstojí v čase. Projekty ve veřejné dopravě jsou totiž často dlouhodobé a úzce vázané na výstavbu dopravní infrastruktury a rozvoj města,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Lidé vnímají i potřebu elektrifikace, proto počítá generel veřejné dopravy také s rozvojem elektrické trakce. Na Vinice by měly v budoucnosti jezdit tramvaje, po Severním Předměstí pak mají vozit cestující bezemisní trolejbusy. Počítáme i s dalšími tratěmi. Systémově se řeší přestupní uzly v rámci veřejné dopravy i s vazbou na další druhy dopravy,“ popsal Miroslav Klas z Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně, která dokument ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP) zpracovává.

„Téměř dvacet let jsme doháněli investiční dluh. Nyní máme i v rámci České republiky velmi dobrý vozový park,“ uvedl v Moving Station dopravní expert PMDP Jiří Kohout.

„Těší nás, že o veřejná projednání strategických dokumentů města je zájem. V Moving Station byl opět plný sál návštěvníků, kteří k tématu vznášeli podnětné dotazy a připomínky, jež vyplývají z jejich každodenního užívání městské veřejné dopravy na konkrétních místech. To je pro zpracovatele velmi cenné,“ sdělila Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci západní Čechy.

Případné podněty pro generel veřejné dopravy v Plzni je možné zasílat zpracovatelům na klasmir@plzen.eu .

Generel veřejné dopravy města Plzně je strategický dokument, který určuje další rozvoj MHD a její podobu. Předpokládaný termín dokončení návrhové části je v prosinci 2023.

Setkání s veřejností V Moving station se konalo díky projektu Podpora participace v Plzni, který realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s Johan z.ú. a městem Plzeň. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

    

    

Návrh standardů budoucího rozvoje páteřních linek MHD v závislosti na plánovaném rozvoji města Plzně představili v Moving Station zpracovatelé generelu veřejné dopravy z našeho Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy (foto Ondřej RAFFEL)

Město Plzeň