Veřejná doprava

Autobusy a vlaky příměstské dopravy po Plzni

23. 4. 2021 | Autor: Klas Miroslav

Součástí veřejné dopravy v Plzni jsou také autobusy příměstské dopravy (dopravce Arriva) a spoje železnice (České dráhy), které pro svoji dopravní obsluhu objednává Plzeňský kraj. Jejich počet sice není tak vysoký jako v případě MHD provozované Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s. (dále jen PMDP), ale odlišným trasováním linek po městě anebo rychlostí poskytuje tato doprava jiné možnosti řešení dopravních potřeb obyvatel. Díky existenci systému Integrované dopravy Plzeňského kraje (dále jen IDPK) mohou tyto spoje na území města využívat cestující s časovou jízdenkou pro zónu 001 Plzeň, která je aktivována na Plzeňské kartě („předplatné MHD“). Článek si klade za cíl seznámit veřejnost s alternativními možnostmi dopravy po městě.


Příklady použití příměstských integrovaných autobusů (modré Arriva):
 

 Terminál Hlavní nádraží (Prazdroj) - Černice NC Olympia (Rozcestí Černice)                                
 MHD I. 13: 25-32 min Spoje Arriva: 14-16 min
 Chodské náměstí - Radobyčice
 MHD I. 4 a přestup na I. 32: 14-16 min Přímé spoje Arriva: 10 min


Jak se odbavit v regionálním autobusu na území města?

  • S předplacenou časovou jízdenkou na zónu 001 Plzeň, která je nahraná na Plzeňské kartě, při nástupu nahlásíte cílovou zastávku a na pokyn řidiče přiložíte kartu ke čtecímu místu na strojku. Ten ověří platnost jízdenky a můžete postoupit dále do vozu. Na linkách 253 a 254 z Doubravky do Červeného Hrádku je držitelům předplatného dovolen nástup a výstup všemi dveřmi ve vozidle. Pokud cestujete spojem za hranice města a jinou zónu než 001 (P) na kartě nemáte, řidič vám prodá doplatkovou jízdenku.
  • Bez předplatného si zakoupíte při nástupu u řidiče běžnou jízdenku. Lze platit hotově, elektronickou peněženkou Plzeňské karty anebo bezkontaktní bankovní kartou. Také 30 a 60 minutové jízdenky zakoupené ve vozidle PMDP na Cardmanu je možné v rámci Plzně využít i pro cestu vlakem nebo linkovým autobusem.
  • Výstup v dané zastávce v Plzni pak pro jistotu řidiči můžete potvrdit stisknutím tlačítka STOP.


Příklady použití příměstských vlaků Českých drah:

Jak se odbavit v regionálním vlaku na území města?

  • S předplacenou časovou jízdenkou na zónu 001 Plzeň, která je nahraná na Plzeňské kartě, nastoupíte do vlaku. Platnost jízdenky si průvodčí ověří na svém strojku. Stejně tak učiní, pokud máte jednotlivou přestupnou jízdenku IDPK z terminálu PMDP či Arrivy.
  • Pokud předplatné nemáte, zakoupíte si v pokladně na nádraží běžnou jízdenku IDPK. Jestli nastupujete v zastávce bez pokladny, jízdenku vám prodá průvodčí. U vlaků bez průvodčího (např. většina spojů z Plzně do Bezdružic či Radnic) si musíte jízdenku bezodkladně zakoupit v jízdenkovém automatu, případně u strojvedoucího.

Přestupní jízdenky jsou integrovaným jízdním dokladem a v rámci jejich časové platnosti platí na území města ve spojích PMDP, ČD a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY. Z technických důvodů zatím jde cestovat s předplatným zóny 001 na Virtuální Plzeňské kartě pouze ve spojích PMDP (platné k 04/2021).
Plné informace o možných způsobech odbavení a typech jízdného získáte na webové stránce krajského organizátora dopravy POVED: https://www.idpk.cz/cz/tarif-idpk-ceniky/ 


Nalezení spojení pomocí internetového vyhledávače – www.idos.cz

  1. Aby vám cestu do cílové zastávky či lokality v Plzni vyhledávač našel, musíte mu na úvod zadat podmínku, aby pracoval se všemi jízdními řády, tj. včetně MHD, autobusů a vlaků. Následně uveďte den a přibližný čas požadované cesty
  2. Nakonec zadejte výchozí a cílové místo cesty. Ideální je, pokud si v jízdním řádu anebo opět na internetu (www.mapy.cz) najdete co nejpřesnější název cílové zastávky. Nezapomeňte, že kompletní názvy vždy začínají na slovo Plzeň. Například Plzeň,U Gery; Plzeň,Sady Pětatřicátníků apod.

TIP: Do vašeho telefonu s datovým připojením je možné si i zdarma stáhnout příslušnou aplikaci IDOS.


Výklad pojmů

Co je to IDPK?
Zkratka patří systému Integrované dopravy Plzeňského kraje. V rámci společného projektu Plzeňského kraje a města Plzeň, dopravců (PMDP, Arriva, České dráhy aj.) vznikl ucelený dopravní systém s přestupními jízdenkami, které si dopravci vzájemně uznávají. Pro koordinaci systému byla městem a krajem založena organizace POVED (Plzeňský Organizátor Veřejné Dopravy).

Co je to tarifní zóna IDPK?
Plzeňský kraj je rozdělen na několik oblastí – zón IDPK, přičemž základní je 001 Plzeň (tzv. P), která svým rozsahem pokrývá celé katastrální území města. Pro cestování mezi zastávkami v rámci zóny a do zastávek v okolních zónách platí jednotný ceník, ať už jedete vlakem, autobusem či MHD. V jízdních řádech linkové autobusové a železniční dopravy najdete u názvu zastávky příslušné číslo zóny a rovněž je v nich uvedeno, že je linka do IDPK zařazena. Grafický přehled zón, tarif a přepravní podmínky si můžete najít na webu IDPK.

Co je to časová předplacená jízdenka IDPK zóny 001 Plzeň (P)?
Úplně zjednodušeně je to vaše Plzeňská karta s předplatným na MHD v Plzni. Většina Plzeňáků včetně dětí, studentů či seniorů na ní běžně jezdí MHD provozovanou PMDP. Klidně se však opět na území města mohou svézt i příměstským autobusem IDPK (Arriva) anebo vlakem ČD. Senioři starší 70 let mohou v zóně 001 na prokázání nároku použít jak Plzeňskou kartu, tak i občanský průkaz.

Jestli vaše cesta vede za hranice města, řidiči autobusu, průvodčímu, anebo na nádražní pokladně si řeknete o jízdenku do cílové zastávky a odbavovací zařízení ji vám po předložení karty vydá již s odečtenou cenou cesty po Plzni.

Která zastávka je v Plzni v zóně 001 a která už ne?
Zóna 001 svým rozsahem pokrývá katastrální území Plzně. V jízdním řádu vlakové a příměstské autobusové dopravy musí název zastávky začínat slovem Plzeň.

Téměř všechny zastávky MHD v Plzni jsou na jejím území, přesto autobusy a trolejbusy PMDP někde zajíždějí za hranice města. V zastávkovém jízdním řádu MHD je pak u názvu uveden index V (vnější). Například na lince 26 je Valcha či Lhota ještě na území Plzně, ale spoje do Nové Vsi již přejíždějí hranici zóny a cestující si musí na cestu případně dokoupit doplatkovou jízdenku v terminálu. Jistou zvláštností je například vlaková a autobusová zastávka u areálu závodu Škoda Jaderné strojírenství na Orlíku. Ač leží v těsné blízkosti zástavby Třemošné, přesto leží v katastru města Plzeň a je proto v tarifní zóně 001.

Proč neplatí jízdenka IDPK na úplně všech autobusových linkách?
Do systému integrované dopravy nejsou zařazeny mezinárodní a většina mezikrajských linek, které mají pro vlastní obsluhu kraje či města jen malý význam. Jejich provoz není Plzeňským krajem či městem Plzeň objednán a dotován. V jízdním řádu linky pak není uvedeno, že je zařazena do systému IDPK, a proto na ní platí tarif dopravce. Přeprava cestujících mezi zastávkami na území města Plzeň není vesměs dovolena. V roce 2021 to jsou například všechny spoje do Prahy, anebo linka Domažlice – Plzeň č. 400321 dopravce ČSAD autobusy Plzeň.

K čemu je Plzeňská karta?
Plzeňská karta je technickým nosičem informací pro odbavovací zařízení anebo čtečku revizora. Na kartě můžou být (i zároveň) nahrány tyto informace.

  • Předplacená časová jízdenka do některé či více zón IDPK (na jednu cestu či vícedenní dojíždění).
  • Zákaznický profil – informace, zdali jste senior, student apod. a máte nárok na zlevněné jízdné.
  • Finanční hotovost pro bezhotovostní platby jízdného – elektronická peněženka.

Kompletní servis vám zajistí kontaktní místa Plzeňské karty v kancelářích PMDP na Denisově nábřeží, Klatovské třídě, na CANu v Husově ulici a v pokladně ČD na hlavním nádraží. Dobíjení elektronické peněženky a další vybrané transakce můžete žádat rovněž v autobusech IDPK a pokladnách ČD. Je samozřejmě možný i e-shop. Příslušné odkazy v zápatí.


Odkazy:

 


Jízdenka PMDP, kterou lze na území Plzně v rámci její časové platnosti použít také ve vlacích ČD či autobusech Arriva (IDPK).

 


Ze zastávky Plzeň-Bolevec se cestující dostane do centra Plzně již za 8 minut. Na cestu platí časová jízdenka IDPK zóny 001 na Plzeňské kartě.Příklad vyhledání dopravního spojení v mobilní aplikaci IDOS v úseku Doubravka (Zábělská)-Červený Hrádek.Modrobílé autobusy IDPK nabízejí zajímavá alternativní dopravní spojení po Plzni. Platí v nich i běžné časové předplatné jízdenky zóny 001 (Plzeň) na Plzeňské kartě.

Město Plzeň