Společné

Povolené lokality pro graffiti v Plzni

30. 7. 2019 | Autor: Šašek Václav

Na základě zkušeností a nákladů spojených s odstraňováním graffiti z objektů, které jsou ve správě SVSMP, byly již před lety vyčleněny některé opěrné zdi a jejich plochy pro legální sprejerství. Městskými obvody ve spolupráci se SVSMP byly vytipovány plochy, které jsou k těmto účelům vhodné a jsou ve větší vzdálenosti od okolní zástavby. Plochy pro legální sprejerství smí vyžívat kdokoli. Plochy nesmí být využívány k psaní hanlivých, ani urážlivých nápisů (popř. obrázků) a nesmí být využívány k reklamním účelům.

Na veškerých dalších plochách (zdi, podchody, mosty …) je provádění graffiti přísně zakázáno a je trestné (vyjma zvláštních povolení – pronájem plochy, nárazové akce příspěvkových organizací …).

Momentálně je v Plzni k dispozici 12 legálních ploch pro provádění graffiti, v případě podnětu příslušných městských obvodů může být po konzultaci se SVSMP této seznam ještě rozšířen.


Přehled legálních ploch pro graffiti:

Opěrná zeď Malostranskámapka (pdf, 2454 kB)foto (jpg, 258 kB)
Opěrná zeď Brněnskámapka (pdf, 57 kB)foto (jpg, 283 kB)
Opěrná zeď Edvarda Beneše - točna trolejbusůmapka (pdf, 2024 kB)foto (jpg ,312 kB)
Opěrná zeď Karlovarská - Lochotínský parkmapka (pdf, 1960 kB)foto (jpg, 428 kB)
Opěrná zeď Lidická x Ledeckámapka (pdf, 2357 kB)foto (jpg, 362 kB)
Opěrná zeď Lidická x Majakovskéhomapka (pdf, 2559 kB)foto (jpg, 328 kB)
Opěrná zeď Na Chmelnicích x Kotíkovskámapka (pdf, 1964 kB)foto (jpg, 306 kB)
Opěrná zeď Rokycanská x Rodinnámapka (pdf, 2128 kB)foto (jpg, 270 kB)
Opěrná zeď Vejprnická x Malesickámapka (pdf, 2550 kB)foto (jpg, 269 kB)
Opěrná zeď Vejprnická x Terezie Brzkovémapka (pdf, 2423 kB)foto (jpg, 361 kB)
Opěrná zeď Vejprnická - točna tramvajímapka (pdf, 1979 kB)foto (jpg, 380 kB)
Opěrná zeď Plaskámapka (pdf, 2030 kB)foto (jpg, 340 kB)


Autor článku: Václav Šašek

Město Plzeň