Rybníky a vodní toky

Jižní břeh Šídlováku je zpevněn, rybník již napouštíme

16. 2. 2023 | Autor: Žáková Radka, Ing.

 

Naši správci městských rybníků dokončili práce na zpevnění svažitého jižního břehu Šídlovského rybníka v rekreační oblasti Boleveckých rybníků. Práce za 2,4 miliony korun včetně DPH, které začaly 30. listopadu, skončily o více než dva měsíce dříve.

„Jsem rád, že byla stavba dokončena dříve, než bylo plánováno. Za to patří firmě Stavmonta dík. Ušetřený čas využijeme k dopouštění rybníka. Máme tak větší šanci, že normálního stavu hladiny dosáhne ještě před létem, kdy si sem chodí mnozí Plzeňané zaplavat,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Abychom zabránili postupnému sesouvání půdy z našeho i sousedního pozemku do rybníka, zpevnili jsme břeh kameny se dvěma žulovými schodišti pro lepší přístup k vodě. V místě, kde byla ve svahu velmi silná eroze půdy, byl po zasypání vyskládán kámen tak, aby si na něj mohli lidé sednout a dívat se na rybník. Oproti projektu tak přibyly na břehu v blízkosti bezpečnostního přelivu ještě druhé kamenné stupně pro vstup do vody ze strany od hráze,“ vysvětlil vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar, který měl stavbu na starosti. „Na jaře ještě k nově vybudovanému schodišti uděláme přístupovou cestu, která se napojí na cestu vedoucí podél rybníka,“ dodal Martin Gregar.

V roce 2020 nechala naše organizace u hráze Šídlovského rybníka vybudovat nový bezpečnostní přeliv, o rok později pak přibyla vrátka na požeráku a na žádost otužilců byla na severním břehu nově vybudována převlékárna s lavičkami. Loni ke konci srpna jsme také nechali opravit poničený dřevěný přístřešek na severním břehu. Na konci léta pak na severní straně Šídlovského rybníka přibylo cvičební nářadí (tzv. workoutové prvky). Zpevnění jižního břehu tak představuje poslední úpravy u tzv. Šídlováku.

Stavbu podle projektu firmy VODOPLAN s. r. o. zrealizovala Stavmonta spol. s r. o. Začala 30. listopadu a oproti plánovanému termínu 15. dubna skončila již 9. února, tedy s více než dvouměsíčním předstihem. Správa veřejného statku města Plzně za ni zaplatí 2 391 003 korun včetně DPH.

Šídlovský rybník, zvaný též Šídlovák, je pojmenován podle majitele usedlosti č.p.14 pana Šídla, na jehož pozemcích byl založen. Na severním břehu rybníka byla v roce 1922 podle projektu známého plzeňského architekta Hanuše Zápala postavena budova pro léčení dětí s tuberkulózou. Po obou stranách budovy pak stávaly stany. V roce 1940 byly nahrazeny dřevěnými pavilony. Po dobu letních měsíců sloužil objekt dětem mateřských škol jako ozdravovna. Budova v 90. letech vyhořela a v roce 1997 byla zbořena. Šídlovský rybník byl a je mezi plavci jedním z nejoblíbenějších rybníků Bolevecké rybniční soustavy.

    

Abychom zabránili postupnému sesouvání půdy z našeho i sousedního pozemku do rybníka, zpevnili jsme břeh kameny se dvěma žulovými schodišti pro lepší přístup k vodě. V místě, kde byla ve svahu velmi silná eroze půdy, byl po zasypání vyskládán kámen tak, aby si na něj mohli lidé sednout a dívat se na rybník. (foto Martin GREGAR)

Město Plzeň