Parkování a odtahy

Změna způsobu vyznačení zásobovacích boxů v historickém jádru města

22. 10. 2020 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

Začátkem října 2020 byla provedena změna dopravního značení tzv. zásobovacích boxů v historickém jádru města Plzně. Zásobovací boxy, jak už název napovídá, mají sloužit ke krátkodobému parkování vozidel, která provádějí zásobování provozoven nebo jiných cílů v okolí. Zřizují se tam, kde je nedostatek parkovacích stání a tudíž i nedostatek možností pro zastavení zásobujícího vozidla. Zásobovací box může být umístěn buď na vozovce (v parkovacím pruhu) nebo - spíše výjimečně - i na chodníku; vždy je vyznačen svislým, někdy i vodorovným značením. Stání v boxu je dovoleno pouze zásobujícím vozidlům na maximální dobu 15 minut.

Zkušenosti ukazují, že stanovený režim v boxech je poměrně často porušován, dochází zde k dlouhodobému stání, k parkování vozidel, jež nezajišťují zásobování a v placených zónách i k bezplatnému parkování. Z důvodu usnadnění kontroly dodržování režimu v boxech přikročilo město ke změně vyznačení boxů, prozatím v historickém jádru města (v zóně placeného stání A). Nově je použita dopravní značka IP13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Na viditelné místo ve vozidle musí být při začátku stání umístěn kotouč s nastavenou dobou začátku stání, která se nesmí až do odjezdu měnit. Přestupkem proti nově stanovené úpravě v zásobovacích boxech bude:
a) stání vozidla bez parkovacího kotouče,
b) překročení maximální doby dovoleného stání po nastavení doby začátku stání.

Tyto přestupky mohou příslušníci policie postihovat. Je v zájmu nejen řidičů zásobujících vozidel, ale i ostatních účastníků provozu, aby zásobovací boxy správně fungovaly. Pokud tomu tak není, v mnoha případech zásobující vozidla z nouze zastavují na chodnících nebo v jízdních pruzích a vytvářejí tak překážky provozu nebo i potenciálně nebezpečné situace.

Celkem bylo novým způsobem vyznačeno 25 zásobovacích boxů v historickém jádru města.

Město Plzeň