Parkování a odtahy

Základní informace o odtahové službě Správy veřejného statku města Plzně - platné od 1. 12. 2022

1. 12. 2022 | Autor: Setikovský Jan, Ing.

Ceny za nucené odtahy silničních vozidel (6.00 – 18.00)

za jeden nucený odtah úplný ...................................... 2 000 Kč
za jeden nucený odtah neúplný .................................. 1 250 Kč
za jeden nucený přítah zpět na původní místo ........... 2 500 Kč

Odtahy silničních vozidel jejichž provedení bude v souladu se zákonem nařízeno v době od 17.30 do 6.00 hod. nebo odtahy silničních vozidel, které nelze z technických důvodů provést odtahovou službou SVSMP, budou provedeny komerční odtahovou službou za cenu v místě a čase obvyklou.


Ceny za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti

za 1. den (kalendářní den přitažení) ................................. 0 Kč
za každý další i započatý den ....................................... 150 Kč


Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Mercedes


V případě, že nebude přítah v den odtahu ani poté proveden, je účtována vedle ceny za jeden nucený odtah úplný též cena za služby parkoviště podle následujícího sazebníku:

Den vyzvednutí vozidla na parkovištiCena vč. DPH
 1. den (tj. v den provedení odtahu)0 Kč
 2. den (po dni provedení odtahu)150 Kč
 3. den                           - Il -      300 Kč
 4. den                           - Il -      450 Kč
 5. den                           - Il -      600 Kč
 6. den                           - Il -      750 Kč
 7. den                           - Il -      900 Kč
 8. den                           - Il -      1 050 Kč
 9. den                           - Il -      1 200 Kč
 10. den                         - Il -      1 350 Kč
 11. den                         - Il - 1 500 Kč
 12. den                         - Il -1 650 Kč
 13. den                         - Il -    1 800 Kč
 14. den                         - Il -1 950 Kč
 15. den                         - Il -2 100 Kč
 16. den                         - Il -2 250 Kč
 17. den a násl.             - Il -2 400 Kč
V případě, že bude proveden přítah vozidla, cena za poskytování služeb parkoviště se neúčtuje.


Podle výše uvedeného sazebníku budou vyčísleny též náklady parkovného v případě provedení úplného odtahu dlouhodobě odstaveného vozidla ve smyslu ust. § 19d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Podle výše uvedeného sazebníku budou vyčísleny též náklady parkovného v případě provedení úplného odtahu ve všech ostatních případech.

Odtah úplný: jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, naložení vozidla s použitím mechanické ruky, provedení písemného záznamu, převezení vozidla na určené parkoviště, složení vozidla pomocí mechanické ruky a předání vozidla obsluze parkoviště,

Odtah neúplný: jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, započetí odtahu (nastavení kolového závěsu a jeho upínání k odtahovanému vozidlu) a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu;
odtah se považuje za neúplný i v případě, že strážník Městské policie Plzeň nebo policista ČR, případně řidič odtahového vozu, rozhodnou o přerušení provádění odtahu v místě odtahu a na odtahový vůz již naložené odtahované vozidlo bude možné v místě odtahu složit bezpečně zpět na komunikaci,

Služby parkovišť: přejímka odtaženého vozidla na parkovišti, střežení vozidla, nutné přemisťování vozidla na parkovišti v době střežení, výdej vozidla včetně kontroly technického stavu a další administrativní úkony spojené s vydáním vozidla majiteli,

Přítah: převzetí přitahovaného vozidla od obsluhy parkoviště, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) vozidla, naložení vozidla s použitím mechanické ruky, jízdní výkon na místo přítahu (tj. místa, z něhož bylo vozidlo odtaženo), složení vozidla pomocí mechanické ruky a pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla.

 

Poloha odtahového parkoviště

Mapaadresa: Radčická 6, Plzeň
č. tel.: 377 224 271

 

Město Plzeň