Parkování a odtahy

WC Rychtářka

5. 4. 2018 | Autor: Mrázová Michaela

Správce objektu parkovací dům Rychtářka v Truhlářské ulici umožnil přístup na WC v parkovacím domě pro účastníky zájezdových autobusů, kteří přijedou na parkoviště BUS v Pallově ulici. Vstup na toalety je z východní strany objektu proti parkovišti BUS, pro otevření vstupních dveří objektu je nutné vhodit mince v hodnotě 10 Kč nebo 50c do kasiček po levé straně u vstupu.

    
                                                                                        Informace na parkovišti BUS v Pallově ulici

Město Plzeň