Parkování a odtahy

Rozšíření zóny placeného stání

30. 9. 2016 | Autor: Mrázová Michaela

Od pondělí 12. září 2016 byla uvedena do provozu zóna placeného parkování v ulicích Divadelní, Puškinova a Palackého ulice. Jedná se o rozšíření zóny „B“.

Smyslem rozšíření zóny západně od Klatovské třídy je omezit dlouhodobé parkování vozidel, popř. jejich odstavování, a umožnit tak krátkodobé parkování návštěvníků v uvedených ulicích. Dále se zlepší podmínky pro parkování zde trvale bydlících občanů.

Poplatek za hodinu parkování je 20 Kč, lze jej uhradit v parkovacím automatu mincemi, bankovkami nebo Plzeňskou kartou. Fyzická nebo právnická osoba, která v zóně podniká a má zde sídlo nebo provozovnu, si může zakoupit roční předplatitelskou parkovací kartu za 20.000,- Kč, trvale bydlící občané v zóně pak za 700,- Kč na rok. Parkovací karty je možné zakoupit v sídle společnosti Parking Plzeň, s.r.o. v Truhlářské ulici 5 (hned vedle parkovacího domu Rychtářka).

Město Plzeň