Parkování a odtahy

Rozšíření zóny placeného stání „F“

6. 2. 2019 | Autor: Mrázová Michaela

Od 1. února letošního roku došlo k rozšíření zóny placeného stání „F“, která se nachází západně od Klatovské třídy. Do rozšířené zóny jsou zahrnuty ulice Rybářská, Krátká, Na Jíkalce a Charvátova.

Tarif pro návštěvníky je 10 Kč/hod, jedná se o parkování smíšené, tzn. že zde mohou parkovat návštěvníci a držitelé předplatitelských karet. Zóna je vybavena parkovacími automaty staršího typu bez podpory bankovní a Plzeňské karty. Více podrobností o zakoupení předplatitelské karty najdete na www.parkingplzen.cz.

Město Plzeň