Parkování a odtahy

Občané i firmy si mohou předem zjistit, kolik je bude stát zábor parkovacích míst pomocí Záborové kalkulačky

5. 1. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Plzeň spustila takzvanou Záborovou kalkulačku. Nová aplikace umožní rychlý výpočet ceny za zábor parkovacích míst v placených zónách na místní komunikaci ve městě. Využijí ji občané i firmy, které na území města staví nebo pořádají akce.

Občané i firmy, které například při stavbě potřebují využít místní komunikaci v zónách placeného státní, musí požádat o tzv. zábor veřejného prostranství. V žádosti je nutné přesně a podrobně specifikovat účel užívání. V případě, že se zábor veřejného prostoru nachází v placené zóně, je nutné vyblokovat parkovací místa. Zde pak lze využít novou aplikaci „Záborová kalkulačka“, díky níž si může předběžně každý žadatel spočítat náhradu za ušlý výnos z vyblokovaných parkovacích míst na místní komunikaci v zónách placeného státní.

Pro výpočet částky, kterou žadatel nakonec zaplatí, je ale rozhodující až následně vystavená faktura za přesný počet vyblokovaných parkovacích míst v závislosti na době záboru a zóně placeného stání. Náhrada ušlého výnosu u záboru parkovacích míst osazených parkovacím automatem se uplatňuje ve výši sazby náhrady ušlých výnosů vypočítané společností Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., na základě průměrné obsazenosti parkovacích míst v jednotlivých zónách za předchozí období. Proto se cena za jednotlivé lokality liší.

„Chtěli jsme umožnit občanům, ale i firmám, které o zábory žádají, předem si spočítat, kolik je zábor bude stát. Teď už nemusí chodit na úřad, aby si cenu zjistili. Výsledek ze záborové kalkulačky současně slouží jako podklad pro fakturaci vypočtené částky. Celkově tak nová aplikace pomůže zrychlit práci úřadu při vyřizování žádostí a zkrátí čekání žadatelů,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Žadatel vyplní do internetového formuláře jen základní údaje: Adresu, počet zabraných parkovacích míst a dobu, po kterou je zabere. Stisknutím tlačítka Spočítat pak získá celkovou částku za plánovaný zábor i s informacemi, za kolik pracovních dnů i svátku zaplatí a jak vysoká je denní sazba. Výsledek si pak může vytisknout nebo uložit do PDF souboru,“ popsala funkci nové záborové kalkulačky náměstkyně pro vnitřní správu Správy veřejného statku města Plzně Lucie Jůzová. Právě naše příspěvková organizace Správa veřejného statku města Plzně, která je podle Statutu města Plzně pověřena správou městského majetku, se o zábory veřejného prostranství ve městě stará.

Nová aplikace je k dispozici veřejnosti na internetové adrese https://kvpm.plzen.eu/ Tam také zájemci najdou v samostatné záložce ceníky dle jednotlivých parkovacích zón. Aplikaci připravily společně městské příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně a Správa informačních technologií města Plzně.

Do internetového formuláře vyplní žadatel  jen základní údaje:

 Pak klikne na tlačítko "Spočítat"

 Výsledek si může uložit do PDF souboru

Město Plzeň