Organizace dopravy a orientační systém

Vzorové listy dopravního značení stezek pro chodce a cyklisty

12. 4. 2019 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

SVSMP připravila ve spolupráci s Odborem dopravy MMP a Dopravním inspektorátem Policie ČR vzorové listy dopravního značení stezek pro chodce a cyklisty (se společným a rozděleným provozem). Jsou řešeny tyto situace:
• křižovatka s vyznačením přechodů pro chodce,
• křižovatka bez přechodů pro chodce,
• ukončení stezky,
• napojení chodníku na stezku,
• chodníkový přejezd,
• sjezd,
• samostatný sjezd,
• vchod – ochránění chodců.

Komplikovaná diskuze byla nad řešením přednosti v jízdě na sjezdech a chodníkových přejezdech. Kvůli většinou nedostatečnému rozhledu řidiče vozidla na cyklistu bylo dohodnuto, že cyklisté budou vždy dávat přednost vozidlům. Tato úprava má zajistit bezpečnost cyklistů.

Podle vzorových listů by měly být navrhovány úpravy stávajícího dopravního značení a projekty nových stezek pro chodce a cyklisty na území Plzně, a to i pokud investorem není město.

Město Plzeň