Organizace dopravy a orientační systém

Na území Plzně začal 1. července platit zákaz stání kamionů

1. 7. 2024 | Autor: Radka Žáková

DSC_9279_fotoRadkaŽÁKOVÁ+

V Plzni v pondělí 1. července 2024 vstoupíly v platnost zónové dopravní značky, které regulují stání kamionů. Celé město tak bude po svém obvodě, tj. na všech vjezdových komunikacích, vyznačeno jako zóna zákazu stání nákladních vozidel s okamžitou hmotností přesahující 12 tun. To prakticky znamená zákaz dlouhodobého odstavování těžkých nákladních aut a návěsových souprav na území západočeské metropole. Uvedený záměr schválila Rada města Plzně v červnu 2022 a jeho přípravě předcházela důkladná analýza pohybu kamionů, kterou zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

 

„Řidiči nákladních souprav využívají zejména o víkendech ulice města k parkování, přičemž převážná část patří řidičům dálkové dopravy, kteří v Plzni vykonávají zákonem dané povinné doby odpočinku. Tyto vozy zabírají veřejný prostor, jsou zdrojem hluku a nepořádku. Lidem vadí startování kamionů v obytných zónách ve 4:30 ráno i fakt, že kamiony obsazují volná parkovací místa. Toto chceme regulovat,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký. Ten upozornil na konkrétní případ spolupráce města a soukromého sektoru, kdy díky dohodě bude provozováno odstavné parkoviště pro kamiony v Domažlické ulici.  

 

Podle náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleše Tolara je Plzeň silně zatížená nákladní dopravou z několika důvodů. „Jde o průmyslový charakter města i o polohu na dálkových silničních trasách a v blízkosti hranice s Německem. Podle našich dat se tu každý pracovní den pohybuje téměř 7000 nákladních souprav a z toho zhruba tři čtvrtiny mají ve městě svůj zdroj nebo cíl. Největší koncentrace nákladní dopravy je přitom v oblasti Borských polí a Plzeňského Prazdroje. Co se týká odstavovaných kamionů o víkendech po městě, jde podle našich zjištění o více než 150 souprav rozptýlených po celé metropoli,“ uvedl Aleš Tolar. Z toho důvodu město přikročilo k regulaci stání nákladních souprav. U větší části těchto vozidel předpokládá, že se přesunou na stanoviště, která jsou pro tento účel primárně určena, tedy na dálniční odpočívky. Ředitelství silnic a dálnic ČR v poslední době usilovně pracuje na zvýšení kapacity odpočívek, i když stále ještě schází v celé republice zhruba 1500 stání.

 

„Pro krátkodobé parkování zejména na Borských polích bude i dál sloužit parkoviště při Domažlické ulici, které však bude nově provozováno soukromým subjektem a bude vybaveno základními službami pro řidiče vozidel. Na ostatních úsecích místních komunikací, kde bylo dosud stání nákladních souprav umožněno nebo i jen tolerováno, bude tato možnost postupně utlumena,“ doplnil Aleš Tolar. O víkendech parkuje po celé Plzni více než 150 nákladních souprav.

 

Město předpokládá, že restrikce parkování nákladních souprav na veřejných prostranstvích bude motivovat majitele a provozovatele různých areálů a ploch k poskytnutí těchto kapacit pro parkování a odstavování nákladních vozidel jako placené služby. Kontrolu regulačního opatření budou vykonávat zejména strážníci městské policie.

DSC_9916 

 Foto Radka ŽÁKOVÁ (nahoře) a Martn PECUCH (dole)

Město Plzeň