Organizace dopravy a orientační systém

Infosystém pro navádění motoristů na komerční cíle

24. 8. 2015 | Autor: Mrázová Michaela

S rozvojem komerčních aktivit na území města Plzně vznikla potřeba jednotného systému pro navádění motoristů ke komerčním cílům.

V roce 2004 schválila Rada města Plzně vytvoření Informačního a orientačního systému pro navádění na komerční cíle pro motoristy na území města Plzně a již v druhé polovině roku se objevily první směrovky infosystému. Vlastníkem systému je město, správcem Správa veřejného statku města Plzně.

Aby byla zaručena jednotnost a přehlednost systému, jsou předepsány následující regulace:

Maximální počet směrovek na jednom sloupku v jednom místě - 6 ks (tzn. 6 různých cílů).

Pevně určený rozměr směrovky (1000x200 mm), grafické provedení - světle šedý podklad, černé písmo, možné je barevné logo v daném čtverci (150x150 mm). Ze zkušenosti doporučujeme, aby text na směrovce, tedy název firmy, byl co nejkratší. Z délky textu vyplývá i velikost písma a samozřejmě čitelnost pro řidiče při určité rychlosti.

Navádění na cíle bude zajištěno ve 2 rozhodujících křižovatkách pro odbočení k cíli a podle potřeby před vjezdem ke konkrétnímu cíli.

 

Jednoduchý postup pro zařazení do infosystému:

Zájemce podá žádost (Formuláře ke stažení/Žádost o zařazení do infosystému).

Správce sepíše se zájemcem smlouvu na dobu určitou (nejméně však na 1 rok) s možností prodloužení smlouvy.

Zájemce zaplatí za zařazení do systému vstupní poplatek, následně pak zaplatí každý rok za údržbu směrovky.

Vstupní poplatek 5.200,- Kč (náklady na směrovku a její osazení, náklady na sloupky a údržbu)

Údržba 3.175,- Kč/kalendářní rok (pravidelná kontrola směrovek, údržba, mytí, oprava, popř. výměna za novou směrovku)

 

Další potřebné informace je možné získat u Ing. Dyntarové na tel.: 37 803 7102, e-mail: dyntarova@plzen.cz nebo u pí Schröterové na tel.: 37 803 7088, e-mail: schroterova@plzen.eu

směrovky na ulici Otýlie Beníškové

směrovky na Rokycanské ulici

Město Plzeň