Městské lesy

Začátek jara 2022 na Sofronce

22. 4. 2022 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Po covidovém období, které limitovalo nejen akce lesní pedagogiky a areálu Arboreta Sofronka, ale i akce pro veřejnost, se v letošním roce vrací vše do „starých“ kolejí.

Jakmile se trochu oteplilo, pokračovalo upevňování stojanů a osazování orientačních tabulí, které doplňují naučnou stezku o borovicích otevřenou v r. 2010 (viz foto). Finanční prostředky ve výši 115 980 Kč byly poskytnuty formou dotace z Fondu životního prostředí města Plzně v roce 2021. Pro návštěvníky je tak připraven kompletní popis všech dostupných druhů rodu Pinus (borovice), rostoucí v tomto arboretu. Arboretum Sofronka je mimochodem jednou z největších a nejvýznamnějších sbírek borovic na euroasijském kontinentu.

Každoročně je nejbližší víkend k prvnímu jarnímu dni věnován rodinné akci s názvem „Vítání jara aneb z Rybárny na Sofronku“. Právě kvůli covidu musela být tato akce minulé dva roky zrušena. Přestože byla sobota 19. března 2022 v Plzni a v jejím okolí bohatá na podobné akce, vybraly si procházku kolem boleveckých rybníků, vyšperkovanou různými úkoly, více než dvě stovky rodičů a dětí. Na Rybárně na hrázi Boleveckého rybníka, kde byl start, byla otevřena tzv. Výuková zahrada s vodními prvky a mokřadní květenou. Zde se mohli návštěvníci zaposlouchat do zasvěceného výkladu RNDr. Zdeňky Chocholouškové. Na dalším stanovišti na pláži u Boleváku si děti vyzkoušely sázení stromků tak, jak se provádí v lese, a seznámily se se sazenicemi různých druhů stromů. Kolem Chobotu vedla cesta na sádky k rybníku Košinář. Tady se plnily úkoly týkající se ryb a rybářství. Za Košinářem směrem k Seneckému rybníku čekalo na účastníky „bezobslužné“ stanoviště s určováním pěti druhů stromů. U Senečáku měli plnění úkolů pod patronací místní skauti a zde sídlící lesní školka „Medvíďata“. A po necelém kilometru končila procházka na posledním stanovišti, na horní ploše Arboreta Sofronka. Nejen děti si zde prohlédly trofeje zvěře, shozy daňků z místní obůrky, ale i obří borové šišky. Rodiče mezi tím opékali buřty a hřáli se u ohně (viz foto). Všichni zúčastnění se spokojeně rozcházeli do svých domovů a děkovali organizátorům za skvěle připravenou akci. Dík patří především všem těm, kteří obětovali svůj volný čas a tuto akci připravili a personálně zajistili.

Předjarní vichřice opakovaně napáchaly v lesích nemalou škodu. Bylo třeba vyklidit a vykácet zlomené, vyvrácené a nakloněné stromy a připravit areál Arboreta Sofronka, sloužící také pro environmentální výchovu mládeže, na návštěvy školních kolektivů lesní pedagogiky. Pomocí plošiny byly pokáceny nebezpečně nahnuté stromy, především v okolí cest (viz foto), aby byly nejen školní děti v bezpečí.

Zájem školních kolektivů o lesní pedagogiku, situovanou do Arboreta Sofronka a pořádanou v rámci programu „Přírodou křížem krážem aneb všeobecné poznávání přírody“, neupadá. Již v polovině dubna byly veškeré volné termíny do konce letošního školního roku rozebrané a nejbližší volné termíny jsou až po prázdninách.

Od dubna do října probíhá každé první pondělí v měsíci od 14:00 do 16:00 exkurze pro zájemce o prohlídku Arboreta Sofronka s výkladem. První letošní exkurze 4. dubna se zúčastnilo pouze 7 návštěvníků. Ostatní zřejmě odradilo trvající chladné počasí. Další plánovaná exkurze bude 2. května a její začátek je stanoven opět na 14:00 hod. Zájemci si prohlédnou nejen nově označené zajímavé stromy, ale i klimatologickou stanici Plzeň – Bolevec, naučnou stezku o včelách a včelařství a velmi oblíbený zoo koutek s daňky.

V sobotu 30. dubna proběhne opět akce pro rodiny s dětmi s názvem „Vlčí stezkou aneb pohádkový les“, kterou pořádáme spolu s hokejovým oddílem Pilsner Wolwes.

Bohatý program (Den lesa, Výstavka hub, Víkend otevřených zahrad a Včelí dny na Sofronce, Víkend otevřených lesů apod.) čeká návštěvníky i v průběhu května a června, tak nezapomeňte sledovat naše stránky.


       

        

        

        

   

Město Plzeň