Městské lesy

Začali jsme s těžbou dřeva v přestárlých lesích na Valše a Nové Hospodě

17. 2. 2023 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Během února a března začínáme s kácením v přestárlých porostech městského lesa mezi Novou Hospodou a Valchou. Jde o několik menších ploch sousedících s cestami, které využívají pěší a cyklisté nejen z okolních domů. Návštěvníci lesa by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží.

„Tato plánovaná těžba dřeva probíhá podle schváleného lesního hospodářského plánu. Počítáme s tím, že stávající lesní plochy přibližně do roka osázíme novými sazenicemi hlavně listnáčů, aby byl les ve stávajících klimatických podmínkách odolnější proti škůdcům i nedostatku srážek,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Jde o několik menších ploch do rozlohy půl hektaru. Nechceme, aby v lese vznikaly větší paseky, do kterých se opírá slunce nebo vítr,“ uvedl vedoucí Úseku lesů a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

„Jedná se o přestárlé lesní porosty, které měly být dle platného Lesního hospodářského plánu těženy již dříve, ale museli jsme upřednostnit kůrovcovou těžbu a těžbu způsobenou větrnou kalamitou. Některé porosty jsou 150 až 160 let staré, obvykle probíhá úmyslná obnovní těžba již v porostech, které jsou staré 90 až 120 let.,“ vysvětlil Ladislav Jára ze Správy veřejného statku města Plzně, který má lesní porosty na starosti.

Kácení probíhá jen za dne, a to pouze v pracovní dny. Návštěvníci by měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží. To se týká návštěvníků lesa i těch, co půjdou či na kole pojedou po lesních cestách, které v polesí vedou. Za příznivých klimatických podmínek mohou práce skončit již počátkem března.

Stávající smrkové porosty má v budoucnu nahradit nový, hlavně listnatý les. Budoucí les budou převážně tvořit duby a buky, zbytek budou borovice a příměs dalších melioračních a zpevňujících dřevin. Díky menším pasekám, které nyní vzniknou, se les postupně obnoví a jeho druhová skladba bude lépe odolávat klimatickým změnám. Takzvaná obnovní těžba se v městských lesích provádí každoročně v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem, který je schvalován Krajským úřadem Plzeňského kraje na období 10 let.

Mapka s označenými plochami plánované obnovní těžby dřeva na Valše (mapka RAMAP, ilustrační foto Radka ŽÁKOVÁ)

Město Plzeň