Městské lesy

V Kyjovském lese vysázeli dobrovolníci přes 4000 ks sazenic

18. 4. 2024 | Autor: Martina Kováříková

Město Plzeň v sobotu 13. 4. 2024 opět zorganizovalo „Den pro les“ ve spolupráci s městskými lesy a oddělením pro práci s veřejností a lesní pedagogiku SVSMP.

 IMG_5698

V městském lese u Malesic sázely stromky převážně rodiny s dětmi, přihlásila se i skupina rodičů a dětí z 23. MŠ v Plzni nebo z oddělení dopravních přestupků MMP.  Svůj les si přišli vysázet také občané z Malesic, např. TOM Skřítci. Do akce „Den pro les“ se zapojilo přes 200 lidí. 

Pod vedením městských lesníků v Kyjovském lese vysázeli dobrovolníci přes 4000 ks sazenic. Na 3 pasekách tu porostou vhodné meliorační a zpevňující dřeviny (jedle, dub, douglaska a lípa).

Pod vedením lesních pedagogů se pak mohli zájemci zúčastnit doprovodného programu se zaměřením na les a přírodu (stopovačka, tvořivý stánek, kvízy, ukázka vycpanin lesní zvěře nebo parohů).

Dospělí měli na místě možnost dozvědět se přímo od lesníků informace a zajímavosti o hospodaření a aktuálním stavu městských lesů.

Pro všechny bylo na místě připravené občerstvení a oheň na opékání špekáčků.

Zájem o registrace byl velký, na všechny se nedostalo. Mohou se znovu včas přihlásit na podzim, stejně jako Ti, co na místě akci chválili a rádi by přišli znovu.

Galerie:

Město Plzeň