Městské lesy

Soutěž YPEF - Young People in European Forests (YPEF, česky Mladí lidé v evropských lesích)

9. 4. 2024 | Autor: Martina Kováříková

Pracovníci Arboreta Sofronka, kteří se věnují lesní pedagogice, každoročně připravují a organizují místní kolo znalostní soutěže YPEF určené žákům 2. stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům středních škol. V Arboretu Sofronka se letos uskutečnilo místní kolo 26. 3. 2024.

Soutěžící přivítal vedoucí oddělení městských lesů Ing. Milan Sekáč, který žáky a studenty pochválil za jejich zájem o les a přírodu a řekl jim pár informací o hospodaření v lesích Statutárního města Plzně.

Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 12 zemí Evropy.

V loňském roce se na Sofronce v místním kole nejvíce dařilo družstvu 34. ZŠ z 9. B, postoupilo tak do regionálního kola ve Žluticích a následně pak i do kola národního, které se konalo v Kostelci nad Černými lesy, kde deváťáci skončili ve velké konkurenci na krásném 4. místě.

Letos se do místního kola soutěže YPEF přihlásily 4 týmy (mladší kategorie) ze dvou plzeňských základních škol (10. ZŠ a 34.ZŠ) a 1 tým ze Střední odborné školy v Rokycanech (starší kategorie).

Do regionálního kola ve Žluticích tentokrát postoupilo družstvo 10. ZŠ (Zbyněk Šlais, Marek Nesveda a Jan Krýsl) a družstvo SŠ Rokycany (Ján Chudý, Zdeněk Svatek a Petr Jílek).

Přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech této znalostní soutěže.

Galerie:

Město Plzeň