Městské lesy

Sobotní Jarní pochod přilákal do Sofronky téměř dvě stě účastníků, hlavně rodin s dětmi

28. 3. 2023 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Oddělení pro práci s veřejností a lesní pedagogiku Správy veřejného statku města Plzně připravilo na sobotu 25. dubna pro milovníky přírody Jarní pochod po Arboretu Sofronka a rekreační oblasti Boleveckých rybníků. Trasa pochodu byla zpestřena zastávkami určenými hlavně dětem. Na stanovištích po trase si rozšířily znalosti o lese a životě v něm.

„Účastníci Jarního pochodu vyrazili z dolní plochy Arboreta Sofronka a prošli přes úvodní zastavení o včelách a včelaření podél železniční trati na horní plochu Arboreta Sofronka, kde pro ně lesní školka Větvička připravila „Dávnohrátky“. Pak se přesunuli malou dančí obůrkou k rybníku Vydymáček, kde na ně bude čekalo zastavení o rybách a chovu ryb. Na dalším stanovišti u Seneckého rybníka se mohli dozvědět něco o Bolevecké rybniční soustavě a u klubovny skautů pak pro účastníky pochodu připravila lesní školka Medvíďata, malou tvořivou dílnu a stopovačku. Trasa pochodu vedla dále do kopce lesní cestou, až na tzv. Kokoškovu dálnici, kde si mohli pod elektrovodem dobrovolníci vyzkoušet výsadbu různých druhů lesních sazenic. Další zastavení se týkalo znalostí o lesní zvěři. Ty se dětem posléze hodily např. při luštění tajenky. Kolem hranice přírodní památky Doubí pak všichni došli až na horní plochu Arboreta Sofronka, kde na ně čekalo poslední zastavení se zajímavostmi o přírodě, tedy šišky, paroží daňků, jelenů či srnčí zvěře, ale i vycpaná lesní zvěř a ptáci,“ vysvětluje vedoucí oddělení pro práci s veřejností a lesní pedagogiku Správy veřejného statku města Plzně Martina Kováříková, která spolu s kolegy program připravovala. Pochod byl již tradičně zakončen táborákem s možností opečení donesených špekáčků. Děti za účast na pochodu obdržely pamětní list.

Jarní pochod pořádá Správa veřejného statku města Plzně pravidelně na jaře, letos šlo již o jeho sedmý ročník. Jeho cílem je seznámit účastníky z řad široké veřejnosti, hlavně pak děti, s životem v lese, lesními stromy ale také vysvětlit, jak je pro nás les důležitý a jak se v něm máme chovat. O tom, kdy proběhne další ročník se dovíte na našich internetových stránkách a na stránkách Arboreta Sofronka.

  

     

Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly a poznávaly  šišky nebo paroží. Vše bylo o lese a životě v něm. (Foto z Jarního pochodu ze soboty 25. března 2023 Jitka Rauchová a Marina KOVÁŘÍKOVÁ)

Město Plzeň