Městské lesy

Skála nad cestou u Boleváku byla zajištěna, cesta pod ní je bezpečnější

22. 6. 2024 | Autor: Radka Žáková

Skála u Boleváku po sanaci1_fotoMilanSEKÁČ

Naši správci městských lesů zabezpečili skálu u frekventované promenádní cesty kolem Velkého boleveckého rybníka.

„Chceme, aby cesty v rekreačních oblastech města Plzně byly příjemné a bezpečné. Po uvolnění kusu pískovce nad cestou kolem Boleváku od Rybárny k Malému boleveckému rybníku jsme nechali pískovcový svah zkontrolovat odborníky. Na základě jejich doporučení jsme pak nechali specializovanou firmou odstranit uvolněné a zvětralé kusy horniny, vyčistit pukliny a následně je vyplnit cementovou směsí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Skalní masiv nad cestou pod Boleveckou vyhlídkou je tvořen pískovcem, který velmi snadno eroduje. Erozí dochází k rozrušení celistvosti skalního bloku, což může vést k pádu uvolněných kamenů. Padající kameny mohou ohrožovat návštěvníky rekreační oblasti Bolevecké rybníky, kteří se pohybují po cestě pěšky na kole či na vozíčku,“ říká vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč. Procházka podél takto ošetřeného skalního bloku by tak měla být pro návštěvníky po několik dalších let bezpečná.

V průběhu letních prázdnin plánuje Správa veřejného statku města Plzně vytvořit pod skálou ještě palisády z dubové kulatiny z městských lesů. Ty mají zachycovat drobné kamínky, písek, opad ze stromů a kusy větví, které by jinak voda splavila na cestu. Dříví použité na palisády bude pocházet z městských lesů.

Sanaci skály, která probíhala na přelomu května a června, provedla firma Inkasta s.r.o. Správa veřejného statku města Plzně za ni z městského rozpočtu zaplatila 115 616 korun včetně DPH.

Skála u Boleváku při sanaci1_fotoMilanSEKÁČ

Foto po sanaci (nahoře) a před ní (dole) Milan SEKÁČ

Galerie:

Město Plzeň