Městské lesy

Nové infotabulky se staly inspirací pro knihu o borovicích pokřtěnou na Sofronce

29. 3. 2023 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Zástupci vyhlášeného Arboreta Sofronka spolu s autory a zástupci města pokřtili novou knihu o borovicích, jejichž bohatou sbírku arboretum má. Publikace Sbírka světového sortimentu druhů rodu Pinus je pro zájemce o hlubší poznání různých druhů borovic k dispozici na Sofronce.

Před zahájením Jarního pochodu byla v místě startu na Sofronce pokřtěna zcela nová publikace o borovicích s názvem Sbírka světového sortimentu druhů rodu Pinus. Křtu se zúčastní oba autoři, tedy Jan Kaňák, který napsal text, a Jitka Rauchová, která se postarala o grafickou úpravu knihy. Město zastupoval na této akci náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, za městský obvod Plzeň 1, na jehož území se toto významné arboretum nachází pak starostka městského obvodu Plzeň 1 Ivana Bubeníčková, která o nové knize Sbírka světového sortimentu druhů rodu Pinus řekla: „Jsme rádi, že jsme mohli podpořit knihu, která názorně přibližuje desítky druhů borovic a jejich kříženců rostoucích v arboretu. Věříme, že i díky ní navštíví plzeňské arboretum víc lidí, a to nejen z našeho obvodu, ale i z jiných koutů naší republiky a my tak pomůžeme vytvářet povědomí o této mimořádné lokalitě i mimo náš region.“

Kniha je formátu A4, brožovaná s barevnými fotografiemi a mapou rozšíření každého druhu. Je nejen informačně zajímavá, ale i pěkně graficky upravená. U každého druhu borovice je ale i pěkně namalovaná šiška, kde uvidíte charakteristický tvar či šupiny. Autorkou kreseb šišek je Ludmila Businská. Kniha vznikala pod odborným dohledem Romana Businského. Jde o popis celkem 55 druhů borovic a jejich kříženců opatřený podrobným popisem druhu a jeho rozšíření. Publikaci podpořil 85 tisíci korun Městský obvod Plzeň 1, zbývající část zaplatila Správa veřejného statku města Plzně, pod kterou arboretum Sofronka nyní patří.

Přítomné zájemce po křtu provedl po arboretu a odborným výkladem prohlídku doplnil Jan Kaňák, který vedení výzkumného pracoviště v r. 1986 převzal po svém otci. Publikace Sbírka světového sortimentu druhů rodu Pinus je pro zájemce o hlubší poznání různých druhů borovic k dispozici publikace na Sofronce.


O Arboretu Sofronka
Od založení bylo do současné doby na ploše cca 22 ha v Arboretu Sofronka vysázeno celkem 61 druhů borovic z celého světa a tato sbírka se stala jednou z největších na euroasijském kontinentu. V současné době je reprezentativně zastoupeno 16 druhů borovic, které se zde úspěšně adaptovaly, plodí a přirozeně se zmlazují, tedy obnovují pod mateřským porostem. Dalších 24 druhů přežilo v jednom nebo několika exemplářích, ostatní zkoušené druhy vyhynuly buď po první zimě nebo během několika let. Jedinečnost arboreta ovšem nespočívá jen v samotném počtu druhů, které zde rostou, ale v několika desítkách až stovkách zeměpisných odchylek a variant (tzv. proveniencích) některých druhů. Díky tomu lze dobře studovat proměnlivost borovic v rámci jednoho druhu vlivem různých stanovišť v odlišných zeměpisných oblastech. Arboretum mimo jiné spolupracovalo na zachování genofondu borovice lesní, modřínu opadavého, lípy srdčité či jeřábu břeku. Podílelo se také na řešení ekologické katastrofy v Krušných horách a problematice lesa v imisních oblastech.


Ukázka vnitřní dvojstrany nové publikace Sbírka světového sortimentu druhů rodu Pinus (foto Jan KAŇÁK)

Město Plzeň