Městské lesy

Houbaři vzali plzeňské lesy útokem, lesáci mají problémy

20. 9. 2022 | Autor: Jančová Andrea

Počasí posledních dní přeje houbařům, kteří se ve velkém vydávají s košíky do lesů. Množství aut ale působí problémy správcům plzeňských městských lesů. Lesníci proto apelují na houbaře, aby neparkovali u vjezdů do lesů a do lesa nic nenosili.

Návštěvníci plzeňských městských lesů často parkují i přes zákazové značky přímo u vstupu do lesa. Tím komplikují práci správcům lesa, kteří musí hlavně v posledních dnech kličkovat mezi zaparkovanými vozy houbařících Plzeňanů. Komplikaci špatné parkování znamená i pro lesní techniku nebo záchrannou službu. Přitom do většiny městských lesů v Plzni se lze dostat linkami MHD, nebo dojít od nejbližšího parkoviště pěšky.

„Odvrácenou stránkou začínající houbařské sezony jsou neukáznění řidiči. Neodradí je ani zákazové značky. Auta odstavují i za nimi. Často nám tak blokují vjezd do městských lesů,“ uvedl vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka. Taková situace panovala například po oba uplynulé víkendové dny u vstupu do lesa za obchodním centrem na Rokycanské třídě v Plzni, kde stálo za zákazovou značkou dokonce několik vozů.

Návštěvníci lesa se tím podle policie dopouští protiprávního jednání, za takový přestupek mohou policisté na místě v příkazním řízení uložit pokutu až do výše pěti tisíc korun. Ti řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do lesa, se rovněž vystavují možnosti postihu. V tomto případě ale přestupek řeší správní orgán, který přestupci může ve správním řízení uložit sankci ještě vyšší. Policejní hlídky místa, kde obvykle houbaři stávají, namátkově kontrolují.

V plzeňských lesích také přibývá odpadků. Město proto žádá občany, aby odpadky vyhazovali na místech k tomu určených a co si do lesa přinesou, aby i odnesli. Například plasty pohozené v lese mohou být potenciálně nebezpečné pro lesní zvěř. Nebezpečné je také svačit na kládách, pokud by došlo k uvolnění, mohou člověka zranit i zabít. Proto je na ně zakázáno vstupovat, sedět na nich a pohybovat se v jejich bezprostřední blízkosti.

Plzeňské městské lesy, o které se Správa veřejného statku města Plzně stará, mají rozlohu 4120 hektarů a zahrnují lesní pozemky na 50 katastrálních územích od Stodu až k Rokycanům. Jádro plzeňských městských lesů tvoří prstenec zejména v severní části okraje Plzně, historické lesní pozemky má Plzeň například také u Kokotských rybníků. Rozlohou jsou plzeňské městské lesy pátým největším městským lesním majetkem v České republice a představují tak „rodinné stříbro“ města Plzně. Rostou v nich nejčastěji borovice či duby.

       

Při parkování na kraji lesa musí zůstat volný prostor pro otevření závory a průjezd lesní techniky i záchranky (foto Andrea JANČOVÁ)

Město Plzeň