Městské lesy

Dobrovolníci vysadili kus nového městského lesa na Valše

8. 4. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Lesníci plzeňských městských lesů ve spolupráci s dobrovolníky z Osadního výboru Valcha v neděli 3. dubna zalesňovali lesní holinu na Valše. V místě původně smrkového lesa vyroste v budoucnu smíšený listnatý les, který by měl lépe odolávat klimatickým změnám.

Nově zakládaný les bude v budoucnu druhově pestřejší a bude tvořen směsí borovice, lípy a habru. Pro na společné sázení lesníci připravili sazenice lípy a habru. Nasazení a nadšení dobrovolníků bylo veliké. Proto pro ně nebyl problém vzít motyku a sazeč – nářadí nezbytné pro zasazení stromku do země a následně dle pokynů lesníků zasadit malý stromeček do půdy. Pomáhaly také děti, pro které to byl velký zážitek. Pro všechny, kteří svojí prací pomohli k obnově lesa, pak bylo připraveno drobné občerstvení. „Bylo vidět, že dobrovolníci chtěli svojí prací přispět ke zlepšení životního prostředí, protože dobře vědí, co les pro společnost znamená,“ uvedl Jan Rykovský z oddělení městských lesů Správy veřejného statku, která o les pečuje a sázení společně s osadním výborem Valcha organizovala.

Zalesňovaná holina vznikla po těžbě stromů napadených lýkožroutem smrkovým lidově zvaným „kůrovec“. Ten si vybírá především stromy oslabené, které se napadení nemohou účinně bránit. Když se přemnoží, což se bohužel v posledních několika letech stalo, je ale schopen napadnout i stromy zdravé, které poté uschnou.

Smrky byly oblíbenou dřevinou našich předků, proto se v minulosti hojně vysazovaly. Smrk je velmi přizpůsobivý, poměrně rychle odrůstá, jeho dříví je kvalitní, dobře zpracovatelné a nabízí všestranné využití, bohužel však smrk patří mezi škůdci nejčastěji napadený druh stromů. Dnes, se zvyšující se průměrnou teplotou a sníženým úhrnem srážek, jsou navíc ještě více zranitelnější a těžko odolávají napadení hmyzem, případně dřevokaznými houbami. Proto lesníci přistupují k volbě druhové pestřejší skladby nově zakládaných porostů.
 

   

 

Text a foto: Ing. Jan RYKOVSKÝ

Město Plzeň