Městské lesy

Den pro les: Přijďte sázet stromy na paseku u Malesic

18. 3. 2024 | Autor: Martina Kováříková

2024_4 sazeni stromku

Město Plzeň opět organizuje Den pro les. Lidé se mohou zapojit do obnovy lesa sázením stromků, tentokrát v městském lese u Malesic. Sázení lesa se uskuteční v sobotu 13. dubna. Připraveny jsou čtyři tisíce sazenic.

„Do Kyjovského lesa, jenž se nachází severně od Malesic, budeme sázet vhodné meliorační a zpevňující dřeviny, tedy jedli bělokorou, lípu srdčitou, douglasku tisolistou a dub zimní,“ informoval náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně, která zajišťuje sazenice a tuto akci organizuje.

„Den pro les je určitě skvělá akce, která zpestří jednu jarní sobotu mnoha rodinám. Pomáhá upevnit vztah k přírodě, přivede děti do lesa a k samotnému sázení stromků. V rámci pro ně připraveného programu, jako jsou kvízy o lese, frotáž listů, ukázky přírodnin a paroží, stopovačka s úkoly a podobně, se dozvědí i řadu informací o lese.  A věřím, že akce zaujme i dospělé, kteří se přímo od lesníků uslyší leccos o hospodaření a aktuálním stavu městských lesů a na vlastní oči se přesvědčí, jak správa lesů probíhá. Díky tomu snáze pochopí i některé lesácké principy a postupy, třeba proč se v některých částech lesa kácí a jinde ne. Proč někde zůstávají poražené stromy úmyslně ležet a tlejí… a další podobné informace a zajímavosti,“ pozval na malesický Den pro les Aleš Tolar, který je zároveň také starostou městského obvodu Plzeň 9 – Malesice.

TZ sazení

Lidé, kteří se chtějí výsadby lesa v sobotu 13. dubna zúčastnit, se mohou hlásit od pondělí 18. března 2024 na e-mailu sazimeles@plzen.eu. V něm uvedou počet dospělých a dětí i čas výsadby, který jim vyhovuje. Časové termíny jsou 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45 hodin. Možnost registrace trvá do 11. dubna do 15 hodin. Následně organizátoři akce potvrdí registraci dobrovolníků na vybraný časový termín. V případě, že bude kapacita na daný čas zaplněna, bude nabídnut účastníkům náhradní termín.

„V jedné skupině může být maximálně deset dospělých plus děti. Práce bude pro silné kopáče i pro nejmenší nosiče sazenic. Sazenice lesních dřevin budou připraveny, vhodné nářadí k sázení bude na místě k dispozici,“ sdělila Martina Kováříková z oddělení pro práci s veřejností a lesní pedagogiku Správy veřejného statku města Plzně.

TZ sázení

„Na základě zkušeností z minulých ročníků předpokládáme, že dospělý během pětačtyřiceti minut může zvládnout vysadit padesát až sedmdesát kusů stromků. Výsadba mladých stromků bude realizována dle pokynu přítomných lesníků,“ informoval Ladislav Jára z oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně.

Cesta na místo výsadby bude od zastávky trolejbusu na Malesické návsi značena šipkami. Pro všechny účastníky bude zdarma k dispozici občerstvení (čaj, káva, buřty i pečivo) a budou moci společně posedět u ohně.

Město Plzeň