Městské lesy

Den pro les - 11. 11. 2023

30. 10. 2023 | Autor: Kováříková Martina, Ing.

Správci plzeňských městských lesů spolu s lesními pedagogy z Arboreta Sofronka připravili pro veřejnost sázení lesních stromků v městském lese, tentokrát v lokalitě Nová Hospoda (nedaleko Borských polí).

Pro účast je nutné se včas registrovat na vybranou hodinu. Sázení bude probíhat po skupinách tak, aby bylo dost času na vysvětlení správného postupu. První skupina, která se sejde v 10:00 hodin, začne sázet až po předchozí instruktáži. Další skupiny budou začínat vždy po 45 minutách, tedy v 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45 a ve 14:30 hodin. V jedné skupině může být max. 10 dospělých + děti. „Práce bude pro silné kopáče i pro nejmenší nosiče sazenic. Sazenice lesních dřevin budou připraveny (zdarma), nářadí bude na místě k dispozici, zájemci si ale mohou přinést vlastní.“

Na pasece v místě, kde původně stál borový les, následně postižený dlouhodobým suchem, vyroste díky dobrovolníkům les smíšený, který by měl lépe odolávat klimatickým změnám.

Po zasazení stromků (převážně sazenic dubů a borovic) nabídneme účastníkům akce za pomoc při obnově lesa špekáček, čaj nebo kávu zdarma. Občerstvení i ohniště bude k dispozici v místě srazu u turistického přístřešku, na křižovatce cyklostezky č. 2151 (úsek Valcha – Nová Hospoda) a lesní cesty, která navazuje na ul. Univerzitní (Teslova) – viz mapka.

Pro rodiny je připraven doprovodný program (hry, frotáž, ukázky přírodnin a paroží, stopovačka apod.). Pro zájemce pak odborný výklad lesníka městských lesů.

„Zájemce o sázení prosíme, aby nám včas nahlásili svou účast a preferovaný čas začátku předem na e-mail: sazimeles@plzen.eu, a to nejpozději do 9. 11. 2023."

Na místo se lidé mohou přiblížit pěšky, MHD, na kole nebo autem.

Příjezd pro auta vede po silnici č. 26 (Nová Hospoda - Sulkov), sjezd ze silnice je možný pouze ze směru od Sulkova, v opačném směru lze použít sjezd kolem čerpací stanice MOL (směr Plzeň) a vrátit se až k vyznačené odbočce (šipka s nápisem „Den pro les“). Automobil lze zaparkovat na vyznačené ploše v mapce (u provozních buněk vedle cyklostezky č. 2151).

Příjezd MHD je možný trolejbusy č. 15, 18 a autobusy č. 29, 30 na zastávku „Borská pole“ nebo trolejbusy č. 12, 15 a 17 na zastávku „Nová Hospoda“.

Pěšky lze přijít po žluté (od Českého údolí) a zelené (z Nové Hospody) turistické značce, které navazují na cyklostezku č. 2151.

Trasa pro auta (od odbočky ze silnice č. 26) a pro pěší (z parkoviště a od zastávky MHD „Borská pole“) bude vyznačena šipkami.

       

   

      

Město Plzeň