Zajímavosti

Obnova Lobezského parku se pyšní titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2018

16. 7. 2019 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

V loňském roce proběhla rekonstrukce Lobezského parku. Ten byl založen v letech 1934-1935 v místě bývalého pískovcového lomu. Romantické scenérie se skálou a vodními prvky od svého založení přitahovalo obyvatele sousedních lokalit ke krátkodobé rekreaci. V posledních letech však rozrůstající se zeleň uzavřela cesty a odpočinková místa. Dožívající a nevhodný mobiliář nelákal k jeho využití. Z těchto důvodů proběhla v roce 2018 celková rekonstrukce parku včetně prostoru kolem pomníku Stanka Vodičky. Autorem projektu je Ing. Tomáš Rákos. Základním zásahem byla regenerace porostů s důrazem na přírodní charakter prostředí. Kompletní obnovou prošly cesty a zpevněné plochy. Jako nabídka pro odpočinek zde byly vyměněny a doplněny lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, vyhlídky a odpočívadla. Zcela nově se objevil program pro děti. Oblíbené jsou trampolíny a skluzavky. Starší občané využívají posilovací prvky. Že celková úprava parku splnila svůj účel, potvrzuje výrazný nárůst návštěvnosti.

Obnova Lobezského parku v Plzni získala titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Veřejná prostranství. Porota ocenila především kvalitní řešení enviromentální problematiky a následováníhodný přístup k zeleným a biologicky cenným příměstským strukturám. Vyzdvihla zajímavou, citlivou a vysoce kvalitní revitalizaci v historickém krajinném kontextu a to, že byly zachovány stěžejní přírodní prvky lesa a do nich integrovány nové kreativní programy.

Celkové náklady na revitalizaci parku činily 16,5 mil Kč (včetně DPH). Z toho 2,5 mil Kč činí dotace z Operačního programu Životní prostředí.


       

       

Město Plzeň