Zajímavosti

Lobezský park byl oceněn v celorepublikové soutěži Stavba roku 2019

23. 10. 2019 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

V loňském roce byla dokončena obnova Lobezského parku. Jedná se o prostor bývalého pískovcového lomu. Po ukončení těžby prostor zarostl a byl devastován. V roce 1933 bylo rozhodnuto prostor přebudovat na parkovou plochu. Práci zde v době krize našlo mnoho nezaměstnaných.


Lobezský park po založení v roce 1935


V roce 2018 park prošel celkovou obnovou podle projektu Ing. Tomáše Rákose. Kromě opravy cestní sítě a doplnění mobiliáře došlo k velmi citlivé úpravě zeleně. Každá část porostů zohledňuje konfiguraci terénu, ekologické aspekty, místní mikroklima a samozřejmě funkčnost.

Park byl veřejnosti předán v září loňského roku. Prostor začali okamžitě využívat nejen obyvatelé z blízkého sídliště, ale mateřské školy, sportovní kluby, maminky s dětmi, senioři,…. Množství návštěvníků potvrzuje správnost projektu, což je nejvyšším oceněním pro všechny, kteří se na obnově parku podíleli.

To, že se jedná o zdařilou stavbu, svědčí udělení titulu Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v kategorii Veřejná prostranství, které bylo Obnově Lobezského parku uděleno na jaře letošního roku. A v pondělí 21. října při vyhlášení celostátní soutěže Stavba roku 2019 získal Lobezský park cenu Asociace pro urbanismus a územní plánování. Vyhlášení proběhlo v Betlémské kapli v Praze.


     
Ocenění předané v Betlémské kapli                                Lobezský park dnes


     
Přírodní jezírko v Lobezském parku                                Vstupní prostor do parku

 

Město Plzeň