Zajímavosti

Kontrola dubu letního před Západočeským muzeem v Plzni

22. 1. 2024 | Autor: Lucie Davídková

Dne 8. ledna 2024 proběhla tahová zkouška u dubu letního rostoucího před Západočeským muzeem. Objednavatel zjišťovacího měření, Správa veřejného statku města Plzně, tímto měřením sleduje stabilitu dřeviny a prověřuje její odolnost proti zlomu, či vývratu.

Měření bylo provedeno přístrojem Picus TreeQinetic. Jedná se o nedestruktivní a přesnou přístrojovou metodu měření odolnosti kmenů stromů vůči vývratu nebo zlomu. Před měřením proběhlo ohledání místa růstu dubu odborníky, pro které jsou důležité informace o proudění větru, nadmořské výšce aj. Odborníci provedli celkem dvě tahové zkoušky ze dvou na sebe kolmých směrů, které uměle simulují tlak na strom při silném větru. 

Na základě vyhodnocení měření bylo zjištěno, že dub letní, dřevina s velmi tvrdým dřevem, je navzdory existenci dutiny u paty kmene odolná proti vývratu i zlomu. Odborníci se shodli na tom, že perspektiva dřeviny je na daném stanovišti ještě asi10 let a do té doby stojí za to z mnoha důvodů (fukce historická, kompoziční, mikroklimatická, ekologická...) strom na stanovišti zachovat. Dále byla odborníky navržena pěstební opatření, rozložená do několika etap:

  • - pravidelný redukční obvodový řez koruny realizovaný každé dva roky (další tedy v r. 2025),
  • - lokální redukce dlouhých a silných větví ve spodní části koruny z důvodu požadovaného zeštíhlení tvaru koruny dubu o přibližně 35% (do 3 let),
  • - zdravotní řez - odstranění suchých a poškozených větví v koruně - dle aktuální potřeby,
  • - opakování tahových zkoušek (nejpozději v roce 2027). 

Dub letní je ve spodní části kmene napaden dřevokaznou houbou - lesklokorkou tmavou. Její plodnice jsou viditelné na kmenu.  Po odřezu plodnice dochází k posílení mycelia houby pod kůrou stromu, které se o to rychleji šíří a destruuje dřevní hmotu. 

I přes poměrně optimistické výsledky měření se jedná o starou dřevinu s narušenou stabilitou, a proto bude nadále pod stálým a pravidelným dohledem odborníků. 

Galerie:

Město Plzeň